HOITOKETJUJEN KUNTATIEDOT

Liminka

(päivitetty 9.6.2015)

LIMINGAN TERVEYSKESKUS
Liminganraitti 4 
91900 LIMINKA
puh: 08-5587 3611
fax: 08-5573 877
Lyhytval./OYS 1372

ERITYISPIIRTEET

Limingalla on kokonaislaskutussopimus OYS:n kanssa. Limingan terveyskeskus hoitaa PTH- vuodeosastopalvelujen suhteen myös Tyrnävän ja Lumijoen potilaat. Myös muita Oulun seudun potilaita hoidetaan akuuteissa sairauksissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tk-sairaala pystyy yleensä nopeasti järjestämään jatkohoitopaikan
Siirrosta pyydetään ilmoittamaan p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
Palveluja ostetaan myös Raahen sairaalasta.
Etäpoliklinikkatoiminta: psykiatri, lastenpsykiatri
Hoitotarvikejakelu: perushoitaja Arja Halme, p. 050 430 2028 

ERIKOISALAKOHTAISET YHDYSHENKILÖT:

AIVOHALVAUS JA DYSFASIA
ajanvaraus klo 12-13
fysioterapeutti Seija Sutela p. 050 9175 832

DEMENTIA
avosairaanhoito: sh Liisa Mettovaara, p. 050 4302021

SYDÄN- ja VERENPAINESAIRAUDET
Sydän- ja verenpainehoitaja Sh Riitta Laine, p. 050 3536 768

HYGIENIAYHDYSHENKILÖ
sh Marja-Liisa Päkkilä, p. 044 4973734

TARTUNTATAUDIT
johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi, p.  044 497 3651
terveydenhoitaja Riitta Junell  p. 044 4973 703

VETERAANIKUNTOUTUS
kotipalvelunohjaaja Anneli Suutari p. 0500 805338

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
fysioterapeutti Leila Ahola 
p. 050 3181 948 (klo 12-13)
fysioterapeutti Seija Sutela
p. 050 9175 832 (klo 12-13)

ASTMA
hengityshoitaja sh Marja Loponen
p. 050 3181 942
hengityshoitaja sh Liisa Mettovaara
p. 050 4302 021

DIABETES
DM2: diabeteshoitaja sh Riitta Laine, p. 050 3536 768
DM1: diabeteshoitaja sh Satu Inkiläinen p. 044 4973 641
välinejakelu perushoitaja Arja Halme,
puhelinaika ke klo 10-13 p. 050 430 2028

REUMA
reumahoitaja Liisa Mettovaara p. 050 4302 021
kuntoutus fysioterapeutti Riitta Aho, klo 12-13, p. 050 3181 949
TEP-vastaava fysioterapeutti Leila Ahola p. 050 9175 832

SYÖPÄ
Syöpäsairaanhoitaja Outi Lastumäki, p. 050 318 1941 

SAATTOHOITO
Saattohoidon yhdyshenkilö sh Arja Arola, p. 050 318 1946   

AVH-KOORDINAATTORI
Seija Sutela, fysioterapeutti, puh. 050 9175832

KUNNAN YHDYS- JA VASTUUHENKILÖT

1. Terveydenhuolto

johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi p. 044 4973 651, 
hoitotyönpäällikkö Birgitta Niskanen p. 050 5699 500
avoterveydenhuollon tiimivastaava Outi Lastumäki p. 050 3181 941
 
Vastaanotot
8 lääkäriä, ajanvaraus päivystys p. (08) 55873 890
ei kiireellinen (08) 55873 890 
iltaisin ja viikonloppuisin päivystää yhteispäivystys
sairaanhoitajan päivystysvastaanotto  ja vastaanotto ajanvarauksella (esim. verenpainekontrollit, tikkien poistot, injektiot, korvahuuhtelut, haavahoidot ym.) p. (08) 55873 890

Terveyskeskussairaala:
28-paikkainen, lähes kaikki akuuttihoitopaikkoja, palveluita myydään Tyrnävälle ja Lumijoelle. Myös muita ulkokuntalaisia akuuttipotilaita hoidetaan mahdollisuuksien mukaan
Kaikissa vuoroissa sairaanhoitaja (i.v. hoidot, sytostaattihoidot yms.)
Lääkäri arkipäivisin ma-to  klo 8.00 – 16.00, pe 8-15
Kokopäiväinen fysioterapeutti, sairaanhoitajat 13, perushoitajat 6
Siirrosta pyydetään ilmoittamaan p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
Lääkäri p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
hoitotyönpäällikkö Birgitta Niskanen p. 050 5699 500
osaston tiimivastaava Arja Ansamaa p. 050 3834 429
kotiutushoitaja Heli Heikkilä p. 050 318 1945 (ma - pe)

Kuntoutus
fysioterapeutit ;Seija Sutela,  Riitta Aho, Leila Ahola, Tarmo Linna 

Lastenneuvola
terveydenhoitaja Riikka Pirinen, p.050 3181 947
terveydenhoitaja Paula Laurila, p. 044 4973 702
terveydenhoitaja Virpi Lahdenperä / Tupos neuvola 044 4973 644
terveydenhoitaja Kirsi Suorsa p. 044  4973 676

Kouluterveydenhuolto
terveydenhoitaja Annikki Törmänen, Tupoksen koulu , p. 050 329 1551
terveydenhoitaja Kirsi Suorsa, Lakeuden, Ketunmaan, Rantakylän koulut, p. 044  4973 676
terveydenhoitaja Katriina Inget, Liminganlahden yhtenäiskoulu p.  050 3655 360
terveydenhoitaja Hanna Puranen Liminganlahden yhtenäiskoulu p. 050 3748 151

Opiskelijaterveydenhuolto
terveydenhoitaja Riitta Junell p. 044  4973703
lukio, Merikoski, OTAL, Kansanopisto

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto on ulkoistettu Attendolle,
ajanvaraus, p. 044 4943 000 

Äitiysneuvola
terveydenhoitaja Leena Lehto p. 044 4973 660
terveydenhoitaja Vappu Mankinen Tupos-alue p. 050 3191 552

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola
ajanvaraus klo 12-13
terveydenhoitaja Irina Heikkinen
p. 050 3291 498

Mielenterveysyksikkö
psykologi Laila Vainio, p. 050 4302025
psykologi Miia Tenkula p. 044 4973700
psyk. esh Maire Taikina-aho, p. 050 4302 023
psyk. esh. Mari Viljas p. 050 3536 747
psyk esh Kaarina Mattila, p. 044 4973678

Rtg:
röntgenhoitaja Liisa Ylönen p. 050 3181 951
natiivikuvaukset, erikoistutkimukset ostetaan Oulun Diakonissalaitokselta

Laboratorio:
laboratorioon on ajanvaraus
numeroista p. (08) 55873 890
laboratoriohoitajat 3, p.  050 3181 950

Hammashuolto:
vastaava hammaslääkäri Autio Marja-Leena p. 050 3181 957
hammaslääkärit 5, suuhygienistit 3, hammashoitajat 6 erikoishoitoresursseja ei ole, oikomishoitoa varten konsultoitu ortodontian  erikoishammaslääkäriä ja suukirurgia

2. Sosiaalityön palvelut

sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen p. 050 4338 043
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Annika Jäntti p. 0500 805337
lastensuojelun sosiaalityöntekijä Laura Pylväs p. 050 3051 602
vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Illuusia Kankkunen  p. 050 3051 593

Vanhusten palvelut
hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen, p. 050 363 1339, Omaishoidontuki
Alatemmes: Annintupa ja Paavonpirtti yhteensä 21 palveluasuntopaikkaa sekä 20 hoivaosastopaikkaa p. 050 5750 822, osastonhoitaja Pirjo Uusitalo p.  050 3052 087

Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito):
erikoissairaanhoitaja Merja Hautaviita p. 050 3291 554
terveydenhoitaja Leena Alamäki p. 0500 581 398
kotipalveluohjaaja Anneli Suutari p. 0500 805338

Tukipalvelut:
kotipalveluohjaaja Anneli Suutari
p. 0500 805338
Niittypirtin palvelutalon alue ja sekä palvelutalo Jussila, vastaava hoitaja p. 050 407 3142 

Kehitysvammahuolto ja vammaishuolto
avohuollon ohjaaja Maarit Kauppinen  p. 050 3291 562
avohuollon ohjaaja Maria- Liisa Mutanen p. 050 318 1986

Veteraanikuntoutus
kotipalvelunohjaaja Anneli Suutari p. 0500 805338


Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatusjohtaja Minna Kärkkäinen 
p. 050 917 5853
Kirkonkylän aluepäiväkodinjohtaja Sari Kärkkäinen 
p. 050 533 6814 
Tupoksen aluepäiväkodinjohtaja Annukka Hulkkonen 
p. 050 345 5149
Perhepäivähoidon ohjaaja Maarit Klemetti 
p. 050 345 5297
Kiertävä erityislastentarhanopettaja vs. Maarit Hugg
p. 050 - 345 5182

Päihdehuolto:
sosiaalityöntekijät

Lastensuojelu:
sosiaalityöntekijät

3. Muut palvelut:

Kriisiryhmä
Limingan mielenterveysyksikkö
Laila Vainio yhdyshenkilö p. 050 4302025
Kaarina Mattila p. 044 4973 678
Mari Viljas p. 050 3536 747
Maire Taikina-aho p. 050 4302 023
päivystysaikana yhteydenottopyyntö tk-sairaalaan  p. 044 4973 734 tai 050 4095 596

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Mirva Makkonen 044 703 4116