HOITOKETJUJEN KUNTATIEDOT

Oulu

(päivitetty 25.4.2014)

OULUN KAUPUNGIN HYVINVOINTIPALVELUT
PL 37
90015 Oulun kaupunki
Puh. (08) 558 410 (keskitetty puhelinvaihde)
Lyhytval./OYS 1334
Email: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Tiedot Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista on nähtävissä Internetissä osoitteessa: http://www.ouka.fi
Puhelinluettelosta palvelut löytyvät kohdasta Oulun kaupunki.

KUNNAN ERIKOISPIIRTEET

Terveyden- ja sairaanhoidon toiminnot sijoittuvat seuraaviin tulosyksiköihin:

Terveyspalvelut:
terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, puh. 050 5768 518
avoterveydenhuolto, terveysasemapiirit
avoterveydenhuollon muut palvelut
lääkäripooli
suun terveydenhuolto
Oulun kaupunginsairaala
mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sosiaalinen hyvinvointi:
sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, puh. 044 703 4034
Mielenterveys- ja päihdeavo- ja päihdelaitospalvelut
Sosiaalipalvelu, Lastensuojelupalvelu, Asumis- ja päiväpalvelut

Omana toimintana Oulun kaupungilla on seuraavia erikoislääkäripalveluja:
Sisätaudit, geriatria, psykiatria, naistentaudit, fysiatria, lastentaudit ja korvataudit. Vuodeosastopalveluja on sisätaudeissa ja geriatriassa. Sairaalan sisätautilääkärit tekevät myös gastroskopioita, kolonoskopioita ja kardiologisia tutkimuksia.

1.   ERIKOISALAKOHTAISET YHDYSHENKILÖT:

Diabetesvastaanotto:

Erikoislääkäri Liisa Hiltunen,
puh. 044 703 4533
Terveydenhoitaja Rauni Häkkinen,
puh. 044 703 4532

Fysiatria:

Ylilääkäri Timo H. Pehkonen,
puh. 08 558 46599, 044 703 6599

Geriatria:

Ylilääkäri Riitta Antikainen,
puh. 044 703 5615

Korvataudit:

Erikoislääkäri Heli Koskela,
puh. 044 703 4337

Lastentaudit:

Erikoislääkäri Päivi Vähäsarja
puh. 044 703 4190

Keskusneuvola

Erikoislääkäri Heli Spalding,
puh. 044 703 4726
Terveydenhoitaja Sirpa Lounila
puh. 044 703 4563

Psykiatria:

Ylilääkäri Tiina Tuominen,
puh. 044 703 5900

Sisätaudit:

Erikoislääkäri Tommi Jussila, 044 703 5703

Ehkäisevä päihdetyö:

Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Sirpa Rytky,
puh. 044 703 4560

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutti Merja Ihanainen,
puh. 044 703 4535

AVH-koordinaattori

Elina Lahdenperä, fysioterapeutti.
puh. 044 7036622

 

YHDYS- JA VASTUUHENKILÖT SEKÄ RESURSSIT:
 

2.   Alueellinen terveydenhuolto

Kaupunki on jaettu 10 terveysasemapiiriin, jotka tarjoavat kukin alueensa väestölle avosairaanhoito-, neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelut. Lisäksi toimii Kiimingin hyvinvointikeskus Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointipisteineen. Laboratorionäytteenottopalveluja tarjoavat Haukiputaan, Höyhtyän, Keskustan, Kontinkankaan (Oulun kaupunginsairaalassa), Oulunsalon, Tuiran ja Yli-Iin terveysasemat sekä Kiimingin hyvinvointikeskus.

Avoterveydenhuolto, terveysasemat:
Vs. palvelupäällikkö Eija Sipilä, puh. 044 703 4159
Avoterveydenhuollon muut palvelut:
Palvelupäällikkö Terttu Turunen, puh. 044 703 4163
Lääkäripooli:
Palvelupäällikkö Liisa Kylmänen, puh. 044 703 4174
Kiimingin hyvinvointikeskus:
palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari, puh. 0400 595 838

Haukiputaan terveysasema
Simppulantie 15
PL 22
90830 Haukipudas
puh. 08 5585 4600
Palveluesimies Marja Laasonen, puh. 040 766 9641

Höyhtyän terveysasema
Hanhitie 15
PL 40
90015 Oulun kaupunki
puh. 08 558 44200
Palveluesimies Liisa Keinänen, puh. 044 703 4178

Kaakkurin terveysasema
Pesätie 11
PL 8
90015 Oulun kaupunki
puh. 08 558 44510
Palveluesimies Päivi Rintasaari, puh. 044 703 4162

Keskustan terveysasema
Saaristonkatu 22
PL 6
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 44312
Vs. palveluesimies Pirjo Koistinen, puh. 044 703 4306

Kontinkankaan terveysasema
Kajaanintie 48 A
PL 8
90015 Oulun kaupunki
puh. 08 558 44333
Palveluesimies Sirkku Kursu, puh. 044 703 4172

Kaijonharjun terveysasema
Kalevalantie 5
PL 2
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 44228
Vs. palveluesimies Sari Huttu, puh. 050 5972 572

Myllyojan terveysasema
Karvarinaukio 16
PL 14
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 44366
Vs. palveluesimies Riitta Heinonen, puh. 044 703 4362

Oulunsalon terveysasema
Kauppiaantie 10
90460 Oulunsalo
puh. 08 5587 3401
Palveluesimies Hannele Rautiola, puh. 050 3886 933

Rajakylän terveysasema, vastaanotto
Ruiskukkatie 4
PL 28
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 44428
Palveluesimies Marja Takalo-Eskola, puh. 044 703 4322

Rajakylän terveysasema, neuvolat ja kouluterveydenhuolto
Palveluesimies Irja Palosaari, puh. 044 703 4462 

Sepän terveysasema (Oulun kaupungin ostama palvelu)
Sepänkatu 21
90100 Oulu
puh. 08 558 44630
Palveluesimies Arto Isoaho, puh. 044 703 4653

Tuiran terveysasema, vastaanotto
Kangastie 12
PL 51
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 44477
Palveluesimies Marja Takalo-Eskola, puh. 044 703 4322

Tuiran terveysasema, neuvolat ja kouluterveydenhuolto
Palveluesimies Irja Palosaari, puh. 044 703 4462

Opiskeluterveydenhuolto
Kajaanintie 48 A
PL 8
90015 Oulun kaupunki,
puh. 08 558 46310
Palveluesimies Kaarina Pajulampi, puh. 044 703 6327

Kiimingin hyvinvointikeskus
Terveystie 1
90900 Kiiminki
puh. 08 5585 9312
Vs. palveluesimies Sirkku Vanttaja, puh. 044 993 302

Yli-Iin hyvinvointipiste
Kirkkokuja 2
91200 Yli-Ii
puh. 08 5585 8280
Vs. palveluesimies Sirkku Vanttaja, puh. 044 499 3302

Ylikiimingin hyvinvointipiste
Vesaisentie 2
91300 Ylikiiminki
puh. 08 558 70722
Vs. palveluesimies Sirkku Vanttaja, puh. 044 499 3302

Päivystys:
Oulun seudun yhteispäivystys
Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1
Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon ylilääkäri Antti Koskinen, puh. 044 703 4488

Laboratorio:
Laboratoriotoiminta on NordLab:n laboratorion toimintaa. Näytteenotot alueellisten terveysasemien yhteydessä ajanvarauksella.
Ajanvaraus puh. 08 558 44355

Neuvolan neuvontapalvelut:
puh. 08 558 44356 

Kuntoutuspalvelut

Palveluesimies Leena Aho, puh. 044 703 6581
Fysiatrian ylilääkäri Timo H. Pehkonen, puh. 08 558 46599, 044 703 6599
Kuntoutussuunnittelija (lääkinnällinen kuntoutus), puh. 044 703 6583, 044 703 6612
Kuntoutussuunnittelija (veteraanikuntoutus), puh. 044 703 6584
Toimistosihteerit, puh. 044 703 6605, 050 316 6553
Terveyskeskusavustaja, puh. 08 558 46598
FAX 08 558 46589
Kiviharjuntie 5, C-rakennus

Työikäisten ja ikääntyneiden avokuntoutus, fysioterapia puh. 08 558 46598, toimintaterapia, puh. 044 703 6610
Veteraanikuntoutus, fysioterapia puh. 044 703 5841, toimintaterapia puh. 044 703 6608
Lasten fysio- ja toimintaterapia, fysioterapia puh.08 558 46616, toimintaterapia puh.08 558 46617, Tuiran terveysasema, Kangastie 12, 2. krs
Puheterapia Vastaava puheterapeutti, p. 044 703 6625, Kajaanintie 48 B 4.krs
Haukiputaan kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti puh. 050 420 1578, puheterapeutti puh. 050 592 6020, Haukiputaan terveysasema, Simppulantie 15
Oulunsalon kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti puh. 050 568 6658, toimintaterapeutti puh. 044 497 3123, puheterapeutti puh. 050 316 9115, Oulunsalon terveysasema, Kauppiaantie 10
AVH-koordinaattori, Elina Lahdenperä, fysioterapeutti. puh. 044 703 6622,
Sinikka Takkula, puheterapeutti puh. 050 592 6020 

Kiimingin hyvinvointikeskus
Ylikiimingin kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti puh. 044 497 0733, puheterapeutti puh. 044 703 5838, Ylikiimingin terveysasema, Vesaisenlinnantie 2
Yli-Iin kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti puh. 0400 151 253, Yli-Iin terveysasema, Kirkkokuja 2
Kiimingin kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti puh. 0400 741 814, puheterapeutti puh. 044 499 3170, Kiimingin Seniori, Terveystie 3

Oulun kaupunginsairaalan poliklinikat

Kiviharjuntie 5, PL 77
90015 Oulun kaupunki
puh. 08 558 45700
Palveluesimies Ulla-Maija Kipinä, puh. 050 362 0298
Erikoislääkärien vastaanotot: geriatria, sisätaudit

Avoterveydenhuollon keskitetyt palvelut

Palveluesimies Helena Ruokamo, puh. 044 703 4429
Erikoislääkärien vastaanotot: lastentaudit, korva-, nenä ja kurkkutaudit, diabetes- ja uniapneavastaanotto ja keskusneuvola
Maahanmuuttajien terveydenhuolto, hoitovälinejakelu, ravitsemusterapia ja ehkäisevä päihdetyö
 

3.  Suun terveydenhuolto

Kaupunki on jaettu yhteentoista suun terveydenhuoltopiiriin, joissa on yhteensä 15 hammashoitolaa. Näiden lisäksi suun terveydenhuollossa on opetusterveyskeskus ja suun erikoishoidon yksikkö.

Hallinto:
Palvelupäällikkö Sakari Kärkkäinen, puh. 044 703 6340
Toimistosihteeri Pirjo Moilanen, puh. 044 703 6344
Raija Kouri, puh. 044 703 6367
Tuula Kautio, puh. 044 703 6341

Suun terveydenhuoltopiirit:

Keskitetty ajanvaraus 08 558 46430

Haukiputaan suun terveydenhuoltopiiri
Simppulantie 15, 90830 Haukipudas
palveluesimies Heljä Mäklin, puh. 050 577 1228

Höyhtyän suun terveydenhuoltopiiri
Hanhitie 15
palveluesimies Eija Toivanen, puh. 044 703 6706

Kaakkurin suun terveydenhuoltopiiri
Pesätie 11
palveluesimies Erja Alatalo, puh. 044 703 6349

Kaijonharjun suun terveydenhuoltopiiri
Kalevalantie 5
palveluesimies Marja-Liisa Niemelä, puh. 040 703 6410

Keskustan suun terveydenhuoltopiiri
Saaristonkatu 22
palveluesimies Marja Ranta-Suomi, puh. 044 703 6388

Kiimingin suun terveydenhuoltopiiri
Terveystie 1, 90900 Kiiminki
palveluesimies Ulla Salminen, puh. 044 499 3176

Kontinkankaan suun terveydenhuoltopiiri
Aapistie 3
palveluesimies Tiina Roiha, puh. 044 703 6381

Myllyojan suun terveydenhuoltopiiri
Valjastie 17
palveluesimies Helena Terho, puh. 044 703 6401

Oulunsalon suun terveydenhuoltopiiri
Karhuojantie 2, 90940 Oulunsalo
palveluesimies Ismo Räsänen, puh. 050 362 4146

Rajakylän suun terveydenhuoltopiiri
Ruiskukkatie 4
palveluesimies Marja-Liisa Niemelä, puh. 044 703 6410

Tuiran suun terveydenhuoltopiiri
Kangastie 12
palveluesimies Marja Ranta-Suomi, puh. 044 703 6388

Opetusterveyskeskus
Aapistie 3
palveluesimies Päivi Harju, puh. 044 703 6422

Suun erikoishoidon yksikkö
Erikoishammaslääkäritoiminta
Aapistie 3
Hampaiden oikominen
Saaristonkatu 22
palveluesimies Aila Poikela, puh. 050 316 6746

Päivystys

Arkipäivisin virka-aikana särkypäivystys on oman terveysaseman hammashoitolassa puh. 08 558 46430. Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys on osoitteessa Aapistie 3 klo 10-12, puh. 044 7036 426. Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen, puh. 08 3152 655.

 

4. Oulun kaupunginsairaala

Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, puh. 050 5768 518
Ylilääkäri Anneli Vesa-Kurtti, puh. 044 703 5620
Palvelupäällikkö Minna Kuisma, puh. 044 703 4153

Oulun kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5, puh. 08 558 45600

Osasto A1 (kanslia), puh. 08 558 45675, 050 316 6538
palveluesimies Maarit Korpela, puh. 044 703 5675
Osasto A2 (kanslia), puh. 08 558 45654, 050 316 6540
Palveluesimies Sirkka Viitanen, puh. 044 703 5659
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koordinaattori, puh. 050 567 6187
Hoitorinki/kotisaattohoitaja, puh. 044 703 4031
Osasto A3 (kanslia), puh. 08 558 45661, 050 316 6541
Palveluesimies Eeva Maija Kivelä, puh. 044 703 5682
Osasto B2 (kanslia), puh. 08 558 45644, 050 316 6542
Palveluesimies Anitta Välitalo, puh. 044 703 5666
Osasto B3 (kanslia), puh. 08 558 45640, 050 316 6543
Palveluesimies Eeva-Liisa Haaranen, puh. 044 703 5640
Osasto H1 (kanslia), puh. 08 558 62991, 050 4399 087
Palveluesimies Keijo Kekkonen, puh. 040 750 5542
Osasto G2 (kanslia), puh. 08 558 62992, 050 4380 589
Palveluesimies Anne Aitta, puh. 050 555 6004
Osasto H2 (kanslia), puh. 08 558 62993, 050 3816 551
Palveluesimies Eija Jokikokko, puh. 040 482 7870
Osasto G3 (kanslia), puh. 08 558 62994, 050 4399 353
Palveluesimies Katariina Seppänen, puh. 0400 172 090
Osasto G4 (kanslia), puh. 08 558 62995, 050 3816 581
Kiireellisissä sairaalaan sisäänotoissa yhteys puh. 044 7035 695
 

5.   Mielenterveyspalvelut

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kaupunginosien alueella asuvien mielenterveyspalvelut; kts. alueellinen terveydenhuolto. Muun Oulun psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdepalvelujen yhteystiedot alla.

Palvelupäällikkö Kari Ruonala, puh. 044 703 5914
Ylilääkäri Tiina Tuominen, puh. 044 703 5900

Apulaisylilääkäri Jaana Hinkkala, puh. 044 703 5928

PSYKIATRINEN AVOHOITO

Aikuisten mielenterveyspalvelut

Päivystys, Yrttipellontie 6, ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-15, puh. 044 703 5940 (ohjanta 24 h/vrk)
Akuuttityöryhmä, ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-15, puh. 0400 582 167 (ohjanta 24 h/vrk)
Asiakaspalvelu puh. 044 703 5941

Palveluesimies Anneli Keskitalo, puh. 044 704 5970
- Päivystys ja erityistyöryhmät
Palveluesimies Kimmo Kallio, puh. 044 703 5986
- Aluepsykiatriset työryhmät

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä, Arkistokatu 4 B 2.krs.
- päivystys, ma-pe klo 8-15, puh. 044 703 5919 (ohjanta 24 h/vrk)
Palveluesimies Auli Ylitalo, puh. 044 703 6121

Tuiran mielenterveyskeskus, Tuirantie 7, 044 703 6067
Palveluesimies Saini Nevala, puh. 044 703 6032
- liikkuva avohoitotyö, puh. 0447036026

AVOPÄIHDEPALVELUT
Palveluesimies,Tuomo Seppänen, puh. 044 703 6168
Päihdepäivystys ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-15, Yrttipellontie 6, puh. 044 703 6160.

A-klinikka, PL 13, 90015 Oulun kaupunki,
käyntiosoite Yrttipellontie 6, puh. 044 703 6160
Avohoitoyksikkö yli 27-vuotiaille päihde- ja muille riippuvuusongelmaisille.
Neulanvaihto- ja neuvontapiste Vinkki, Saaristonkatu 22, ke klo 15.30-17.00

Nuorten päihdeasema Redi 64,
PL 13, 90015 Oulun kaupunki,
käyntiosoite Yrttipellontie 6, puh. 044 703 6160
Avohoitoyksikkö alle 27-vuotiaille ja nuoremmille päihde- ja muille riippuvuusongelmaisille.

Päihdetyö, Road 14, päihdeongelmaiset nuoret alle 30v.
Road 14, hoitaja Pirkko Peltolahti klo 12-12.30,
puh. 0400 849 214
Psykiatrinen sairaanhoitaja Pirjo Tomperi, puh. 040 821 5437 klo 12-12.30

Päihdeklinikka,
PL 8, 90015 Oulun kaupunki,
käyntiosoite Kiviharjuntie 5, puh. 044 703 6183, 08 557 2686.
Laitoskatkaisu ja -kuntoutus, vieroitus- ja korvaushoito.

Ylikiimingin mielenterveyspalvelut
psyk. erikoissairaanhoitaja, puh. 044 497 0746
Yksityinen palveluasuminen; asumispalveluyksikkö Havula, puh. 08 8177 216, 040 5403 805, mielenterveys- ja kehitysvammaiset asiakkaat

Päihdehuolto; sosiaalityöntekijä, Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki, puh. 08 8190 128 Sosiaalityöntekijä antaa ohjausta ja neuvontaa sekä osallistuu asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien laadintaan. Päihdehuollon palvelut ostetaan osittain ulkopuolelta.

 

6.   Sosiaalipalvelut

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, puh. 044 703 4034

SOSIAALIPALVELU
Palvelupäällikkö Anna-Liisa Karppinen, puh. 050 564 5863
Palvelut ja yhteystiedot tarkemmin http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali- ja perhepalvelut/

Sosiaalipäivystys
Palveluesimies Mirva Ylianttila, puh. 044 703 6205 Sosiaalityöntekijä Annu Kuusijärvi, puh. 044 703 6820 Sosiaalityöntekijä Marja Salonen, puh. 044 703 6817

Aikuissosiaalityö
Palveluesimies/pohjoinen alue Marja Karhu. puh. 0400 741 828 Palveluesimies /Eteläinen alue Nina Kinnunen puh. 044 703 4899

Talous- ja velkaneuvonta
Palveluesimies Nina Kinnunen puh. 044 703 4899
Mäkelininkatu 33, 4. krs.

Maahanmuuttajapalvelut
Kauppurienkatu 8, 4. krs.
Palveluesimies Jouni Röntynen p. 044 703 4879

Perhepalvelut
Arkistokatu 8
Palveluesimies Marika Aho p. 050 570 0912

Perheoikeudelliset palvelut
Kangastie 16, 2. krs
Palveluesimies Anitta Luukinen p. 044 703 4853

Etuusyksikkö
Mäkelininkatu 33
Palveluesimies Esa Yritys p. 044 703 6901

LASTENSUOJELU
palvelupäällikkö Teija Sulisalo, puh. 050 567 3818

Eteläinen lastensuojelu
Saaristonkatu 22 3 krs.
Palveluesimies Susanna Lähde puh. 044 703 4798

Pohjoinen lastensuojelu
Kangastie 16
Palveluesimies Eija Laine, puh. 044 703 4821

Perhehoito
Hallituskatu 36 B, 5 krs.
Palveluesimies Anne-Maria Takkula, puh. 044 703 4838

Lastensuojelutarpeen selvitystiimi
Kangastie 16
Vs. palveluesimies Katja Rounioja, puh. 044 703 6217

(Päiväperhekuntoutus ja ympärivuorokautinen perhekuntoutus
Palveluesimies Anitta Luukinen, puh. 044 703 4853, pois tämä, siirtynyt sosiaalipalveluihin)

Metsolan ja Onnelan lastenkodit
Lastenkodin johtaja Kristiina Peltola, puh. 044 703 6253

ASUMIS- JA PÄIVÄPALVELUT
Palvelupäällikkö Lea Järvenpää, puh. 044 703 6460

Vastuualue:
Asumispalvelut
Päiväpalvelut

 

7.   Ikäihmisten hyvinvointi, kotihoito, hoivahoito

Vanhustyönjohtaja Anna Haverinen puh. 044 7034018
Kaupunki on jaettu alueellisiin kotihoitopiireihin, jotka tarjoavat ympärivuorokautista kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua.
Tarkempia tietoja kotihoidon palveluista antavat ma-pe klo 8-16

Pohjoinen kotihoito

Palvelupäällikkö Päivi Sydänmaa puh. 044 703 4920

Kotihoitoalueet:

Koskela-Kaijonharju, Tuulaakitie 1
Palveluesimies Maija Hanhela puh. 044 703 5217

 • Alppila. terv.hoitaja puh. 044 703 5103
 • Koskela; sair..hoitaja puh. 044 703 5106
 • Koskelan palvelutalo; sair.hoitaja puh. 044 703 5109
 • Kaijonharju,Kalevalantie 5, sair.hoitaja puh. 044 703 5104

Itä-Tuira - Puolivälinkangas, Paulaharjuntie 20
Palveluesimies Jaana Isopahkala, puh. 044 703 6973

 • Itä-Tuira 1, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5069
 • Itä-Tuira 2, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5172
 • Puolivälinkangas, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5098
 • Välivainio, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5092

Ydin-Tuira , Kangastie 16
Palveluesimies Sirpa Saarela, puh. 044 703 5173

 • Länsi-Tuira 3, Kangastie 16, terv.hoitaja puh. 044 703 5015
 • Länsi-Tuira 4, Kangastie 16, terv. hoitaja puh. 044 703 5016
 • Tuiran palvelutalo, Kangastie 16, sair.hoitaja puh. 044 703 5170

Rajakylä, Ruiskukkatie 2
Palveluesimies Miiamaria Kuokkanen, puh. 044 703 5184

 • Palokan palvelutalo, Parkettitie 3, sair.hoitaja. puh. 044 703 5190
 • Pateniemi, Pateniementie 86 ,sair.hoitaja puh. 044 703 5095
 • Rajakylä, Ruiskukkatie 2, terv.hoitaja puh. 044 703 5100

Myllyoja-Laanila, Karvarinaukio 16
Palveluesimies va. Leila Hiltunen, puh. 044 703 5087

 • Hoikan palvelutalo, Hoikantie 23 terv.hoitaja, tiimi 1, puh. 044 703 5273
 • sairaanhoitaja, tiimi 2, puh. 044 703 5110
 • Oulujoki, Karvarinaukio 16, sair.hoitaja puh. 044 703 5075
 • Myllyoja, Karvarinaukio 16, sair.hoitaja puh. 044 703 5094

Hyvinvointia edistävät palvelut, Kangastie 16
Palveluesimies Miiamaria Kuokkanen, puh. 044 703 5184

 • Muistineuvonta, muistineuvoja puh. 044 703 4988
 • Päivätoimintakeskus Helmer, Kangastie 16, terv.hoitaja puh. 044 703 5239
 • Hiirosen päivätoiminta, Kangastie 16, yhdyshenkilö puh. 044 703 5044
 • Lassintalon seniorikeskus, Myllytie 4, fysioterapeutti puh. 044 703 5154
 • Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, Aino-neuvontapalvelu puh. 044 703 5120

Eteläinen kotihoito

Va. palvelupäällikkö Sari Puotiniemi, puh. 044 703 5005

Kotihoitoalueet:

Höyhtyä-RaksilaHanhitie 15
Palveluesimies Paula Tuomivaara, puh. 044 703 5040

 • Karjasilta 1, Hakakatu 5, terv.hoitaja puh. 044 703 5179
 • Karjasilta 2, Hakakatu 5, sair.hoitaja puh. 044 703 5018
 • Höyhtyän tiimi, sair.hoitaja puh. 044 703 5032
 • Höyhtyän palvelutalo, Hanhitie 15, sair.hoitaja puh. 044 703 5091
 • Raksilan tiimi, terveydenhoitaja puh. 044 703 5058

Kaukovainio-Maikkula, Kultatie 2
Palveluesimies Liisa Sevander, puh. 044 703 5043

 • Kaukovainion tiimi 1, terv.hoitaja puh. 044 703 5042
 • Kaukovainion tiimi 2, sairaanhoitaja, puh 044 703 5030
 • Nestori ja Klaara, sair.hoitaja puh. 044 703 5213
 • Maikkulan tiimi, Jatulikivenkatu 1, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5070
 • Kontinkankaan tiimi , sairaanhoitaja puh. 044 703 5277

Keskusta, Hallituskatu 19 B
vs. pem Annika Ollila puh. 044 703 5056

 • Meritulli, sairaanhoitaja, puh. 044 703 5077
 • Pokkinen, terveydenhoitaja, puh. 044 703 5064
 • Myllytullin tiimi, sairaanhoitaja puh. 044 703 5057
 • Intiön tiimi, terveydenhoitaja puh. 044 703 5055

Heinäpää, Kansankatu 55 B
Palveluesimies Soili Leppänen, puh. 044 703 5060

Heinäpään tiimi 1 sairaanhoitaja puh. 044 7034977

Heinäpään tiimi 2, sairaanhoitaja puh. 044 703 5020

Vanhatullin tiimi, terveydenhoitaja puh. 044 7035066

Etu-Lyötyn tiimi, sairaanhoitaja puh. 044 703 5133

Oulunsalo-Kaakkuri
Sisältää kotisairaanhoidon, kotihoidon tukipalvelut, päiväkeskustoiminnat ja vanhusten asumispalvelut

Vs. palveluesimies Heli Marjeta-Huhtalo, puh. 050-3886907
Kotiin annettavat palvelut.
Kotisairaanhoitajan, puh. 050 388 6941 ja lähihoitajat tavoittaa puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 7.30-15.30, puh. 050 388 6908.

Asumispalvelut
Päiväkeskus Salonkartano, Koulutie 7 puh. 050-3886937, 050 388 6938
Sairaanhoitajat, puh. 050 388 6918

 

8.   Sosiaali- ja potilasasiamiehet

 • sosiaali-  ja potilasasiamies  Arja Björnholma 044 703 4115 ja Mirva Makkonen 044 703 4116

Sähköpostiosoitteet

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi