HOITOON PÄÄSY JA ODOTUSAJAT

 

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tiedon jatkohoidosta. Ensimmäinen käyntisi meillä on kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tarvittava hoitotoimenpide tehdään kuuden kuukauden kuluessa ensikäynnistä. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi.

THL:n raportista näet sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisen verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin: 
tilanne 31.8.2014.

Oikealla sivupalkissa ovat erikoisaloittaiset hoitopääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Hoitoon pääsyn seuranta

STM:n tietopaketti hoitoon pääsyn perusteista