HOITOON PÄÄSY JA ODOTUSAJAT

 

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tiedon hoidostasi. Ensimmäinen käyntisi meillä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tällä käynnillä sinulle tehdään hoitoa koskevat suunnitelmat. Tarvittava hoitotoimenpide aloitetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ensikäynnistä. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi.

THL:n raportista näet sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisen verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin: 
tilanne 31.8.2014.

Oikealla sivupalkissa ovat erikoisaloittaiset hoitopääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Hoitoon pääsyn seuranta

STM:n tietopaketti hoitoon pääsyn perusteista

 

Terveydenhuoltolain mukaiset hoitoonpääsyn enimmäisajat erikoissairaanhoidossa