PSYKIATRIA

Osasto 87

15-paikkainen osasto 87 vastaa akuutisti uusiutuvien psykoosien ja kriisitilanteiden sekä vaikeiden ensipsykoosien hoidosta. Osastolla on lisäksi yksi paikka mielentilatutkimuspotilaalle. Potilaat ohjautuvat osastolle joko päivystyksen tai osastosiirtojen kautta. Suurin osa potilaista on psykoottisia ja mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa, joten hoidon kulmakivenä on psykoosien hoitoon tehty käypähoitosuositus.

Toiminnan perustana ovat potilaan yksilöllisyyttä ja inhimillisyyttä kunnioittava hoidonsisältö sekä tutkimustietoon perustuvat toiminnot ja hyväksi koettu käytäntö. Potilaan luvalla omaiset ja muu verkosto ovat mukana eri hoitovaiheissa, jolloin yhteistyö mahdollistuu ja kyetään takaamaan potilaan parempi selviytyminen jatkohoidossa. Lapsikeskeistä työskentelyä toteutetaan kaikkien potilaiden kanssa, joilla on lapsia ja perheet ylipäätään pyritään huomioimaan hoidossa mahdollisimman hyvin.

Jokaisella potilaalla on kaksi omaa hoitajaa ja hoitava lääkäri. He laativat yksilöllisen, kirjallisen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Potilaille on tarjolla sekä hoidollisia että toiminnallisia ryhmiä. Palvelun ja hoidon laadusta vastaa osaava, moniammatillinen henkilökunta, jonka toimintaa ohjaa lait ja asetukset.

Yhteystiedot:

Osasto 87 sijaitsee Psykiatrian klinikalla PS2-sairaalarakennuksessa.

Puhelin: 08-315 6750

Postiosoite:
Psykiatrian tulosalue
Osasto 87
PL 26
90029 OYS
Käyntiosoite:
PS2-rakennus
Osasto 87
Peltolantie 13
90230 OULU