Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Painopistealueet > Henkilöstönäkökulma


Henkilöstönäkökulma

1. Sairaanhoitopiiri on terveydenhuollon halutuin työpaikka Suomessa

 Tavoitetasot

 • Tyytyväinen työntekijä
 • Hoitotyön asiantuntijuuden tasot on määritelty
 • Työnantajasta johtuva henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä
 • Hoitotyön rekrytointiohjelma on otettu käyttöön koko organisaation tasolla

Toimenpiteet

 • Ylläpidämme hyvää ammattitaitoa, johtamiskulttuuria ja työilmapiiriä
 • Toimimme hoitotyön rekrytointiohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan
 • Määrittelemme sairaanhoitopiirin yhteiset, tulosalueiden ja yksiköiden erilaiset asiantuntijatehtävät

2. Sairaanhoitopiirissä on riittävät ja oikeudenmukaisesti kohdennetut henkilöstövoimavarat suhteessa suunniteltuun toimintaan

Tavoitetasot

 • Tulosalueilla henkilöstövoimavarat on kohdennettu asiakkaiden hoidon tarpeiden ja uusien hoitomallien mukaan
 • Työnjako pohjautuu näyttöön perustuviin toimintamalleihin

Toimenpiteet

 • Hyödynnämme mitoituslaskentaa, hoitoisuusarviointeja sekä muita mittareita resurssien määrittämiseksi
 • Uudistamme työnjakoa huomioiden eri ammattiryhmien henkilöstön saatavuus ja tarvittava henkilöstörakenne
 • Sovimme ja huolehdimme työnjakomuutoksissa henkilöstön riittävästä koulutuksesta

3. Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarpeita ja tukee siten sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutumista

Tavoitetasot

 • Määritellään hoitohenkilöstön osaamistavoitteet ja asiantuntijuuden tasot
 • Suunnitellaan täydennyskoulutus yksikön ja työntekijän osaamistarpeiden pohjalta
 • Arvioidaan työntekijän osaamistarpeet kehityskeskustelussa
 • Täydennyskoulutukseen osallistuminen toteutuu vähintään terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevan suosituksen mukaisesti

Toimenpiteet

 • Mahdollistamme työntekijöiden osallistumisen täydennys- ja lisäkoulutukseen
 • Huolehdimme työntekijöiden osaamista mm. perehdytyksen, työnopastuksen ja koulutuksen avulla
 • Hyödynnämme työntekijän osaamista yli yksikkörajojen

 

4. Hyvinvoiva työyhteisö ja henkilöstö

Tavoitetasot

 • Perustehtävä on selkeä, johtaminen ja toimintakulttuuri tukevat hoitotyön tekemistä

Toimenpiteet

 • Määrittelemme tehtävät, vastuut ja valtuudet.
 • Huolehdimme terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä