Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Painopistealueet > Johtaminen ja uudistuminen -näkökulma


Johtaminen ja uudistuminen -näkökulma

​1. Hoitotyön johtaminen on avointa ja yhteistyötä tukevaa


Tavoitetasot

 • Hoitotyön johtaminen luo edellytykset laadukkaalle hoitotyölle
 • Johtamiskoulutus on koordinoitua ja säännöllistä
 • Yhteistyömuodoista henkilöstön kanssa on sovittu
 • Kehityskeskustelut käydään kaikissa yksiköissä 85 %

Toimenpiteet

 • Kehitämme hoitotyön esimies- ja johtamisrakennetta sekä käytäntöjä tarpeita vastaavaksi
 • Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämishankkeisiin organisaation kaikilla tasoilla
 • Lisäämme vuoropuhelua henkilöstön kanssa

2.  Hoitotyöhön liittyvä tutkimustoiminta on kansallisesti hyvällä tasolla


Tavoitetasot

 • Yksiköiden toimintasuunnitelmat sisältävät hoitotyön tutkimuksen implementoinnin
 • Tieteellisten tutkimusten ja julkaisujen määrä kasvaa ja laatu paranee

Toimenpiteet

 • Tutkimustoiminnan vastuuhenkilöt ja resurssit määritellään
 • Hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöryhmät sekä tutkimusneuvosto tukevat yksiköiden tavoitteita
 • Käynnistämme toiminnan kannalta tärkeitä hoitotyön kehittämis- ja tutkimushankkeita
 • Osallistumme valtakunnantasolla aktiivisesti hoitotyön hankkeisiin
 • Hyödynnämme tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia erityisvastuualueella