Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Painopistealueet > Prosessinäkökulma


Prosessinäkökulma

1. Kehitämme potilaiden hoitoa hoitotyön osalta niin, että se on vaikuttavaa ja oikea-aikaista 


Tavoitetasot

 • Näyttöön perustuvat toimintamallit (mm. Käypä hoitosuositukset, hoitotyön suositukset, yhtenäiset käytännöt) on tunnistettu ja otettu käyttöön
 • Potilaiden hoitoisuus ja henkilöstöresurssit ovat optimaaliset

Toimenpiteet:

 • Hoitotyön tekijät ovat mukana kehittämässä potilaiden kokonaishoitoprosesseja
 • Kehitämme hoitotyön omia prosesseja (mm. lääkehoito, kirjaaminen, potilaiden turvalliset siirto- ja avustustavat) ja olemme mukana kansallisessa ja kansainvälisessä hoitotyön kehittämistoiminnassa
 • Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä ajankohtaisia tunnuslukutietoja
   

2. Työnjako ja hoidonporrastus sairaanhoitopiirin alueella ja OYS-ervalla on tarkoituksenmukainen


Tavoitetasot

 • Järjestämissopimuksessa (Erva) ja järjestämissuunnitelmassa (esh-pth) on kuvattu yhteistyö, työnjako ja toimintatavat
 • Toimintojen päällekkäisyyksiä puretaan ja eri toiminnoissa on sujuvat palveluketjut

Toimenpiteet

 • Käymme säännölliset yhteistyöneuvottelut perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien ja erityisvastuualueen ylihoitajien kanssa 1-2 kertaa vuodessa
 • Päivitämme yhteistyö- ja työnjakosuunnitelmia tarpeiden mukaisesti
 • Käynnistämme alueellisia hoitotyön kehittämishankkeita