Talousnäkökulma

1. Toimimme sairaanhoitopiirissä asetettujen tuottavuus-. tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteiden mukaisesti


Tavoitetasot:

  • Jokaisen hoitotyön tekijän kustannustietoisuus paranee
  • Hoitotyön johtajat ja esimiehet osallistuvat palveluiden määrän, kustannusten ja työnjaon suunnitteluun sekä arviointiin omalla alueellaan
  • Käytössä yhteiset tuottavuustavoitteet

Toimenpiteet: 

  • Perehdytämme ja ohjaamme hoitotyön henkilöstöä taloudellisiin toimintatapoihin
  • Hoitotyön johtajat vastaavat hoitotyön henkilöstön resursseista huomioiden koko sairaanhoitopiirin tarpeet
  • Käytämme tehokkaasti toiminnan ja talouden tietoja sekä hoitotyön tunnuslukuja johtamisen kehittämiseen
  • Uudistamme työnjakoa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa niin, että resursseja vapautuu hoitotyön ydintoimintoihin

2. Otamme käyttöön henkilökuntaa palkitsevia menettelymalleja


Tavoitetasot:

  • Hyödynnämme sairaanhoitopiirin palkitsemiskäytänteitä (esim. Säpäkkä, tulospalkkio)

Toimenpiteet:

  • Hoitotyöntekijät ovat mukana kehittämässä ja arvioimassa palkitsevan työn toimintamalleja