VESOTE-hankkeen materiaalit

VESOTE-esitteet

VESOTE-yleisesite

VESOTE PPSHP:n esite


TULPPA-avokuntoutus

TULPPA tiedote tammikuu 18

TULPPA tiedote lokakuu 17

TULPPA tiedote toukokuu 17


Videovälitteiset painonhallintaryhmät

Esite

 

Elintaparyhmien organisointi

Kaavio

Liitteet:
Lihavan aikuisen ja valtimotautipotilaan / riskissä sairastua valtimotautiin hoitopolku
Prosessin ohjaus
Tietovirta / kirjaaminen potilastietojärjestelmään
Valtimotautipotilaan kuntoutuspolku PPSHP:n alueella
Hakemus painonhallintaryhmään, Raahen malli

 

Tiedonkeruu elintaparyhmistä

EuroHis-8-elämänlaatumittari
Audit-C -testi

AHTUP
Luokat: 1 Tupakoi päivittäin, 2 Tupakoi satunnaisesti, 3 Merkittävä passiivinen tupakointi, 4 Ei merkittävää tupakka-altistusta, 5 Ei tietoa tupakoinnista.

Elintaparyhmien kirjaamisen materiaali ja koulutuksen tallenne ovat lähetetty Effica-pääkäyttäjille ja ryhmänohjaajille. Kysy tarvittaessa materiaali uudestaan.

 

Terveyslaihdutusvalmennus Painonhallintatalossa

Läheteohjeet

Mitä terveyslaihdutusvalmennus on? Infokirje potilalle

 

Artikkelit

P. Hirsso, L. Järvi, L. Mäkelä, S. Hyyrönmäki. 2017. Elintapaohjauksen vaikuttavuustiedon kokoaminen painonhallintaryhmistä – case PPSHPn perusterveydenhuollon painonhallintaryhmät. Terveysliikuntauutiset 2017, Vaikuttava elintapaohjaus, s. 22.

Porukalla elintavat kuntoon. Pohjanpiiri-henkilöstölehti 4/2017.

Laihdu, liiku ja nuku kunnolla. Sanomalehti Kaleva 6.9.2017.

Maakunnan VESOTE-hankkeessa koulutetaan elintapaohjaajia. Sanomalehti Tervareitti 29.9.2017.

 

Blogi

Tavoitteena paremmat elintavat meille kaikille, Sirpa Hyyrönmäki, Kaleva.fi / Muutos nyt – puhetta hyvinvoinnista

 

Lehdistötiedotteet

30.8.2017 Porukalla elintavat kuntoon! PPSHP:n VESOTE-hankkeen kickoff ja verkostotapaaminen 5.9.2017.

 

Muistiot

VESOTE-ohjausryhmä (valtakunnallinen)

VESOTE-ohjausryhmän muistio 23.8.2017