VESOTE koulutuskalenteri

​Vesote-hankkeessa järjestämme maksutonta elintapaohjauskoulutusta. Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen mm. käytännönläheistä lähiopetusta, itseopiskelua, oppimis-/kehittämistehtäviä ja verkkotapaamisia. Koulutussivustoa päivitämme uusien koulutusten käynnistyessä.

 

Ennakkotieto tulevista koulutuksista / tapahtumista

Ole kuulolla ja laita päivämäärät kalenteriisi!

Tulppa-ohjaajien vahvistuskoulutus 4.10.18 Oulussa
VESOTE-hankkeen loppuseminaari 30.11.2018 Oulussa

 

Ideoita ja innostusta ryhmäohjaamiseen

Työpaja painonhallintaryhmäohjaajille ja heidän esimiehilleen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja VESOTE- hanke järjestävät kehittämispäivän ryhmäohjauksesta. Päivän tavoitteena on ryhmäohjauksen edellytysten ja mahdollisuuksien pohtiminen sekä ohjaajien jaksamisen tukeminen.

Aika ja paikka: Torstai 26.4.2018 klo 9.30–15.30, Baghin koulutuskeskus, OYS, Psykiatrian klinikka, Peltola A6.

Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti laihdutus- ja painonhallintaryhmiä ohjanneille perusterveydenhuollon ammattilaisille ja heidän esimiehilleen, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset to 19.4.2018 mennessä. Ilmoittaudu tästä.

Hinta: Koulutus on maksuton.

Ohjelma

Tiedustelut: 
Asiasisältö: terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi, p. 040 7576 711 tai sähköposti leea.jarvi@ppshp.fi ja projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki p. 040 5057 836 tai sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi. Kurssijärjestelyt: assitentti Lea Mäkelä, p. 0400 591 255 tai sähköposti lea.makela@ppshp.fi

 

Tulppa-ohjaajakoulutus (2+1pv)

Tulppa-ohjaajakoulutus perehdyttää valtimotautia sairastavien tai sairastumisriskissä olevien henkilöiden avokuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-toimintamallin avulla. Tulppa-ohjaaja saa koulutuksessa valmiudet ohjata ryhmäläistä tekemään terveyttä tukevia muutoksia. Koulutus antaa keinoja ohjata omahoitoa. Lue lisää Tulppa-avokuntotuksesta, http://sydanliitto.fi/tulppa

Tulppa-portaali: https://tulppakuntoutus.fi/

Ajankohta: 8.-9.2.18 ja 16.5.2018
Paikka: OYS / Luentosali 3 (B2)

Ohjelma

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja sydän- ja diabeteshoitajat sekä liikunnanohjaajat ja sydänyhdistyksistä vertaisohjaajat. Koulutukseen osallistutaan työparina sh/th ja ft/liikunnanohjaaja.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2018, Ilmoittaudu tässä

Tavoite:

  • antaa valmiudet toimia Tulppa-ryhmien ohjaajana
  • päivittää ohjaajien tietoja valtimotautipotilaiden ohjauksesta ja hoidosta
  • perehdyttää kuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-ohjelmarungon avulla
  • perehdyttää toiminnallisten menetelmien käyttöön ryhmänohjauksessa

Hinta: Koulutus on maksuton. Lounas on omakustanteinen.

 

Elintapaohjauskoulutus verkossa

Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi? VESOTE-hanke tarjoaa monipuolisen verkkokoulutuspaketin liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen, ajatusten vaihdon ja osaamisen vahvistamisen muiden elintapaohjaustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Sisältöteemoina ovat elintapojen puheeksi ottaminen ja motivointi, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, unen lääkkeetön hoito ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet. 

Itseopiskelupakettien avulla voit kouluttautua omassa tahdissasi ja koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen pätevyydestä toimia elintapaohjaajana. Koulutus sisältää työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Ajankohta: 23.3.2018 VESOTE-kärkihankkeen Eletäänkö paremmin –seminaari käynnistää elintapaohjauskoulutuksen tai vaihtoehtoisesti aloitustapaaminen verkossa 28.3. klo 14.00-15.30. Koulutuksen päätöstilaisuus on syksyllä -18.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2018 mennessä, Ilmoittaudu tästä

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaiset ja 3. sektorin toimijat.

Hinta: Koulutus on maksuton.

Koulutusesite 

 

Elintaparyhmien kirjaaminen (Tulppa- ja painonhallintaryhmät)

Ajankohta: torstai 22.3.18 klo 15-16, kirjaamisen kyselytunti Skype-/Lync-yhteydellä

Tulppa-ryhmät otetaan osaksi seuranta- ja arviointitiedon keruuta toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään ja kirjaamiseen on laadittu ohjeet. Painonhallintaryhmiin lisätään EuroHis8-elämänlaatumittari.

Kyselytunti on tarkoitettu Tulppa-ohjaajille, painohallintaryhmien ohjaajille ja Effica-pääkäyttäjille. Kyselytunnissa vastataan kirjaamisessa esiin tulleisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa on mukana ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon asiantuntija. Skype-/Lync-linkki lähetetään lähempänä tilaisuutta.

Etäkoulutuksen 23.1. materiaali ja tallenne on lähetetty Effica-pääkäyttäjille ja ryhmänohjaajille. Kysy tarvittaessa materiaali uudestaan!

 

Verkkopuntari ohjaajakoulutus

Verkkopuntari-ohjaajakoulutuksessa koulutetaan terveydenhuollon ammattilaisia verkossa toimivan painonhallintaryhmän ohjaajiksi. Päivän pituisessa koulutuksessa tutustutaan toimintamalliin, opetellaan verkkopalvelun käyttöä sekä käydään läpi ryhmän perustamiseen liittyviä asioita. Koulutukseen osallistumista suositellaan työpareittain, mutta sen voi suorittaa myös yksin. PPSHP:n VESOTE-hanke tarjoaa koulutuksen maksutta ja hankeaikana Verkkopuntari-lisenssin alueella käynnistyville Verkkopuntari-ryhmille.

Ajankohta: 14.2.2018
Paikka: Oulu

Ohjelma
Ilmoittautumiset 1.2.2018 mennessä linkistä: Ilmoittautuminen

Tutustu Verkkopuntari-toimintamalliin, http://verkkopuntari.fi/

  

Motivoiva keskustelu –verkkokoulutus

Motivoivan keskustelun periaatteita voi toteuttaa kaikissa potilastapaamisissa. Erityisen hyödyllistä se on silloin, kun potilaan hoidossa tarvitaan hänen sitoutumistaan elämäntapamuutoksiin tai omahoitoon.

Järjestäjä: Duodecim / Oppiportti, http://www.oppiportti.fi/op/dvk00017. Oppiportti on työkalu terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen ja täydentämiseen. Jos organisaatiollasi on käyttöoikeudet Oppiporttiin, työntekijänä voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. VESOTE-hankkeen lähi- ja verkkokoulutuksiin sisällytämme Motivoivan keskustelun koulutuksia sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset

 

Muiden järjestämät koulutukset

Esteetön viestintä 25.5.2018

Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tavoitteet: Osallistujat rohkaistuvat kokeilemaan ja käyttämään tuetun keskustelun menetelmiä asiakastilanteissa, erityisesti liikuntaneuvonnassa. Menetelmien käytöstä hyödyt silloin, kun asiakkaalla on esimerkiksi afasia  tai jokin muu puhevamma, huono suomen kielen taito tai  heikentynyt muisti.

Aika: pe 25.5. klo 9.45–15.00
Paikka: Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset viimeistään 8.5. Lyytin kautta osoitteella, https://www.lyyti.fi/reg/Esteeton_viestinta_koulutus_Oulussa_8439  

Lisätietoja: Virpi Lumimäki, virpi.lumimaki@aivoliitto.fi