VESOTE koulutuskalenteri

​Vesote-hankkeessa järjestämme maksutonta elintapaohjauskoulutusta. Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen mm. käytännönläheistä lähiopetusta, itseopiskelua, oppimis-/kehittämistehtäviä ja verkkotapaamisia. Koulutussivustoa päivitämme uusien koulutusten käynnistyessä.

 

Kirjaamiskoulutus elintaparyhmistä (Tulppa- ja painonhallintaryhmät)

Ajankohta: tiistai 23.1.18 klo 14-16, etäkoulutus Skype-/Lync-yhteydellä

  • klo 14-15 Effica-pääkäyttäjät
  • klo 15-16 ryhmänohjaajat ja Effica-pääkättäjät 

Tulppa-ryhmät otetaan osaksi seuranta- ja arviointitiedon keruuta toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään ja kirjaamiseen laaditaan ohjeet. Painonhallintaryhmiin lisätään EuroHis8-elämänlaatumittari.

Kirjaamiskoulutus ti 23.1.18 klo 14-16 on tarkoitettu Tulppa-ohjaajille, painohallintaryhmien ohjaajille ja Effica-pääkäyttäjille. Kouluttajana toimii ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon asiantuntija. Koulutusmateriaali ja Skype-/Lync-linkki lähetetään lähempänä koulutustilaisuutta. Etäkoulutus tallennetaan ja tallenne on myöhemmin käytettävissä.

 

VESOTE-hankkeen Eletäänkö paremmin –seminaari

Ajankohta: 23.3.2018 Lue lisää

 

Verkkopuntari ohjaajakoulutus

Verkkopuntari-ohjaajakoulutuksessa koulutetaan terveydenhuollon ammattilaisia verkossa toimivan painonhallintaryhmän ohjaajiksi. Päivän pituisessa koulutuksessa tutustutaan toimintamalliin, opetellaan verkkopalvelun käyttöä sekä käydään läpi ryhmän perustamiseen liittyviä asioita. Koulutukseen osallistumista suositellaan työpareittain, mutta sen voi suorittaa myös yksin. PPSHP:n VESOTE-hanke tarjoaa koulutuksen maksutta ja hankeaikana Verkkopuntari-lisenssin alueella käynnistyville Verkkopuntari-ryhmille.

Ajankohta: 14.2.2018
Paikka: Oulu

Ohjelma
Ilmoittautumiset 1.2.2018 mennessä linkistä: Ilmoittautuminen

Tutustu Verkkopuntari-toimintamalliin, http://verkkopuntari.fi/

 

Tulppa-ohjaajakoulutus (2+1pv)

Tulppa-ohjaajakoulutus perehdyttää valtimotautia sairastavien tai sairastumisriskissä olevien henkilöiden avokuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-toimintamallin avulla. Tulppa-ohjaaja saa koulutuksessa valmiudet ohjata ryhmäläistä tekemään terveyttä tukevia muutoksia. Koulutus antaa keinoja ohjata omahoitoa. Lue lisää Tulppa-avokuntotuksesta, http://sydanliitto.fi/tulppa

Tulppa-portaali: https://tulppakuntoutus.fi/

Ajankohta: 8.-9.2.18 ja 16.5.2018
Paikka: OYS / Luentosali 3 (B2)

Ohjelma

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja sydän- ja diabeteshoitajat sekä liikunnanohjaajat ja sydänyhdistyksistä vertaisohjaajat. Koulutukseen osallistutaan työparina sh/th ja ft/liikunnanohjaaja.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2018, Ilmoittaudu tässä

Tavoite:

  • antaa valmiudet toimia Tulppa-ryhmien ohjaajana
  • päivittää ohjaajien tietoja valtimotautipotilaiden ohjauksesta ja hoidosta
  • perehdyttää kuntoutusryhmien ohjaamiseen Tulppa-ohjelmarungon avulla
  • perehdyttää toiminnallisten menetelmien käyttöön ryhmänohjauksessa

Hinta: Koulutus on maksuton. Lounas on omakustanteinen.

 

Elintapaohjauskoulutus verkossa

Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi? VESOTE-hanke tarjoaa monipuolisen verkkokoulutuspaketin liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen, ajatusten vaihdon ja osaamisen vahvistamisen muiden elintapaohjaustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Sisältöteemoina ovat elintapojen puheeksi ottaminen ja motivointi, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, unen lääkkeetön hoito ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet. 

Itseopiskelupakettien avulla voit kouluttautua omassa tahdissasi ja koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen pätevyydestä toimia elintapaohjaajana. Koulutus sisältää työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Ajankohta: 23.3.2018 VESOTE-kärkihankkeen Eletäänkö paremmin –seminaari käynnistää elintapaohjauskoulutuksen tai vaihtoehtoisesti aloitustapaaminen verkossa (ajankohta ilmoitetaan alkuvuodesta). Koulutuksen päätöstilaisuus on syksyllä -18.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2018 mennessä, Ilmoittaudu tästä

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaiset ja 3. sektorin toimijat.

Hinta: Koulutus on maksuton.

Koulutusesite 

 

Motivoiva keskustelu –verkkokoulutus

Motivoivan keskustelun periaatteita voi toteuttaa kaikissa potilastapaamisissa. Erityisen hyödyllistä se on silloin, kun potilaan hoidossa tarvitaan hänen sitoutumistaan elämäntapamuutoksiin tai omahoitoon.

Järjestäjä: Duodecim / Oppiportti, http://www.oppiportti.fi/op/dvk00017. Oppiportti on työkalu terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen ja täydentämiseen. Jos organisaatiollasi on käyttöoikeudet Oppiporttiin, työntekijänä voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. VESOTE-hankkeen lähi- ja verkkokoulutuksiin sisällytämme Motivoivan keskustelun koulutuksia sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset

 

Muiden järjestämät koulutukset

Digitaaliset palvelut painonhallinnan tukena, Oulu 15.5.2018
Ohjelma