VESOTE-hankkeen tapahtumat

VESOTE-kärkihankkeen päätösseminaari  Porukalla paremmin! 


Aika:
30.11.2018 klo 8.30-15.00
Paikka: Lasaretti, Aurora-sali, Kasarmintie 13b, Oulu

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset 22.11.2018 mennessä, Ilmoittaudu tästä

Kohderyhmä:
Seminaarin kohderyhmänä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaiset, päättäjät ja järjestötoimijat.

Ohjelma

Kuva: Petteri Kiviniemi/KKI-ohjelma

Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen
09.00 Tilaisuuden avaus
Päivi Hirsso, yksikön johtaja, PPSHP / perusterveydenhuollon yksikkö

09.05 Elintapaohjauksen vaikuttavuus ja arviointi

Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus – kustannukset ja hoitotasapaino – case Pudasjärvi
Ismo Miettinen, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen koordinaattori, Pudasjärven kaupunki
Kirsi Hanhela, palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymä

Elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioiminen ja tiedonkeruu – case PPSHP:n painonhallintaryhmät
Leea Järvi, terveyden edistämisen koordinaattori, PPSHP / PTH-yksikkö

10.00 Terveysliikuntaa vai hyvinvointiaktiivisuutta?
Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori, ODL Liikuntaklinikka / Oulun yliopisto

10.45 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen 

11.00 Avaimet vaikuttavaan elintapaohjaukseen
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, yleislääketieteen professori, PPSHP / Oulun yliopisto

12.00 Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen

ELINTAPAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

13.00 Elintapaohjaus nyt ja tulevaisuudessa
Sari Kivimäki, projektipäällikkö / VESOTE-hanke

13.30 PPSHP:n alueen hyvät elintapaohjauskäytännöt
lyhyet suulliset esitykset

14.45 Yhteenveto ja loppukeskustelu

 

Poimintoja ohjelmasta!

Mitkä ovat avaimet vaikuttavaan elintapaohjaukseen?

Tähän kysymykseen etsii vastausta yleislääketieteen professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi. Sirkka on vastannut useista elintapoihin ja elintapaohjaukseen läheisesti liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Lääkärityön lisäksi hän on kouluttanut lääkäreitä mm. potilaan ja lääkärin kohtaamisesessa.

Onko liikunta- ja terveysneuvonta vaikuttavaa?
Case Pudasjärvi

Ismo Miettinen, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen koordinaattori ja Kirsi Hanhela, palveluesimies  esittelevät konkreettisen esimerkin saumattomasta palvelupolusta terveydenhuollon ja liikunta-palveluiden välillä. Yhteistyön avulla päästään kiinni haastavassa tilanteessa oleviin asiakkaisiin. Puheenvuorossa esitellään ensimmäisiä tuloksia palvelupolun vaikuttavuudesta niin kustannusten, kokemusperäisen kuin mitatun tiedon valossa.

Painonhallintaryhmien vaikuttavuuden arviointi ja tiedonkeruu

PPSHP:n terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi on usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä terveyskeskusten johtavien hoitajien ja painonhallintaryhmien ohjaajien kanssa painonhallintaryhmien järjestämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Leea kertoo puheenvuorossaan vaikuttavuustutkimuksen uusista tuulista.

Terveysliikuntaa vai hyvinvointiaktiivisuutta?

Terveysliikunnan professori Raija Korpelainen tuo puheenvuorossaan esille terveysliikunnan laaja-alaisuuden ja millä keinoin on mahdollista vaikuttaa kuntalaisten arkiliikkumiseen ja motivoida ja kannustaa vähiten liikkuvia kuntalaisia. Raija vastaa useista monitieteisistä terveysliikunnan tutkimushankkeista ja hän on laajasti verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Elintapaohjaus nyt ja tulevaisuudessa

VESOTE-kärkihankkeen valtakunnallinen projektipäällikkö Sari Kivimäki tuo valtakunnan tason terveiset elintapaohjauksen tulevaisuuden näkymistä.

Iltapäivällä seminaariohjelmassa on esillä useita elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaalle on koulutettu n. 150 elintapaohjaajaa, jotka ovat kehittäneet elintapaohjauskäytäntöjä omissa toimintaympäristöissään. Tule kuulemaan mitä alueellamme tapahtuu elintapaohjauksen rintamalla!   

Hyvää kotimatkaa!

Muutokset ohjelmatiedoissa mahdollisia