Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidon laatu ja turvallisuus


Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilaalla on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon. Terveydenhuollon laadunseurantaan liittyviä rutiineja, toiminnan mittareita, hoitosuosituksia ja ohjeistuksia kehitetään niin yksittäisissä organisaatioissa, valtakunnan ja edelleen Euroopan tasolla kuin maailmanlaajuisestikin.

Potilasturvallisuutta parannamme ja varmistamme hyödyntämällä erilaisin turvallisuusjärjestelmin ja -työkaluin toiminnastamme ja tapahtuvista poikkeamista tuotettavaa tietoa. Henkilökunnan työhön perehdyttäminen täydennyskoulutuksineen, ajantasainen työ- ja potilasohjeistus, huolellinen suullinen ja kirjallinen tiedonvälitys tukevat osaltaan hoidon turvallisuutta. Potilaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli hoidon laadun parantamisessa ja heidän toivotaankin aktiivisesti tuovan esille hoitoon mahdollisesti vaikuttavia asioita tai hoidosta saatuja kokemuksia (asiakaspalaute).

Sairaanhoitopiirissämme käytössä olevaan HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmään on hoitohenkilökunnan lisäksi myös potilaillamme ja heidän läheisillään mahdollisuus tehdä ilmoitus tutkimusten/hoidon aikana havaitsemastaan vaaratapahtumasta (potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle). Ilmoituksen voitte tehdä Vaaratilanne sairaalassa -ilmoituksen kautta. Ilmoitus kirjautuu suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten.

Potilaiden ja omaisten osallistuminen hoitoon

Toipumisen kannalta on tärkeää, että osallistut mahdollisimman paljon hoitosi suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökunta kertoo, mitä voit tehdä ja milloin kannattaa pyytää apua. Harkintasi mukaan voit keskustella hoitoosi liittyvistä asioista myös omaistesi ja muiden läheistesi kanssa, jolloin he voivat tukea ja auttaa sinua monella tavalla.

Sinulla on oikeus saada kaikki tarvitsemasi tiedot ja ohjeet selkeästi ilmaistuna hoitohenkilökunnalta. Mikäli jokin asia on vielä epäselvä sairaalasta kotiin lähdön jälkeen, voit soittaa sinua hoitaneen osaston vastaavalle sairaanhoitajalle saadaksesi vastauksen mieltäsi vaivaaviin asioihin.