Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidon laatu ja turvallisuus > Potilaan oikeudet > Esine- ja muiden vahinkojen käsittely


Esine- ja muiden vahinkojen käsittely

Esinevahingot, muut vahingot

Jos potilas on kadottanut omaisuuttaan tai toisella aiheuttanut potilaan omaisuudelle vahinkoa, voi hän tehdä siitä korvaushakemuksen sairaalalle. Potilaan korvaushakemus voi koskea kadonnutta/särkynyttä omaisuutta tai muuta potilaalle aiheutunutta vahinkoa ja kuluerää. Potilaan omaisuuden katoaminen tai rikkoutuminen tulee merkitä hoitosuunnitelmaan.

Henkilökunta antaa potilaalle hänen tarvitsemansa informaation ja avustaa tarvittaessa korvaushakemuksen tekemisessä. Sosiaalityöntekijät tai potilasasiamies antavat tarvittaessa lisäohjausta. Potilaan korvaushakemus voi olla joko vapaamuotoinen tai sen voi tehdä lomakkeella. Kuitit ja muut asiaan liittyvät dokumentit toimitetaan korvaushakemuksen yhteydessä.

 

Postitusosoite:

  • PPSHP/ Kirjaamo, PL 10, 90029 OYS

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta sairaanhoitopiiri on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahinko käsitellään kyseessä olevalla tulosalueella tapahtumayksiköstä pyydettyjen henkilökunnan selvitysten pohjalta. Tulosalueen johtaja päättää korvauksista vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti 1000 e asti. Tätä suurempien korvausten osalta päätösvalta on sairaanhoitopiirin talousjohtajalla.

Korvauspäätöksestä ilmoitetaan korvaushakemuksen tekijälle ja tapahtumayksikköön. Mikäli potilas on tyytymätön päätökseen, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen sairaanhoitopiirin hallitukselle.

 Lomakkeet