Palautteen käsittely

Sairaaloidemme yksiköiden esimiehet käsittelevät kaikki yksikköönsä saapuvat palautteet: suulliset, paperilomakkeilla annetut ja asiakaspalautejärjestelmämme kautta saapuneet. Palautteissaan potilaat tuovat esille, mitä myönteistä tai kielteistä he ovat kokeneet sairaalassa ollessaan ja miten toimintaa heidän mielestään voitaisiin parantaa. Lisäksi heitä pyydetään arvioimaan hoidon/palvelun laatu asteikolla erinomainen, hyvä, kohtalainen, huono, erittäin huono. Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä käsiteltyämme asian, tulee sinun antaa palautteessasi yhteystiedot.

Työyhteisössä palautteet käydään läpi ja käsittelyssä painotetaan sisällöllistä analyysiä, anonymiteettiä sekä syyllistämätöntä keskustelua. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan resurssien puitteissa. Palautteiden käsittely tapahtuu pääasiassa vastuuyksikkö- ja vastuualuetasolla. Sairaanhoitopiirin hallinnon käytössä on palautejärjestelmän koontiraportit.​