Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidon laatu ja turvallisuus > Potilaan oikeudet > Potilas- ja lääkevahinkoasian käsittely


Potilas- ja lääkevahinkoasian käsittely

Potilas- tai lääkevahinkoasian käsittelyketjun käsittelyn käynnistää usein potilaan ja/tai henkilökunnan havaitsema haittatapahtuma potilaan hoidossa. Kun henkilökunnalla herää epäily potilasvahingosta, potilasta informoidaan siitä. Potilaskertomukseen merkitään tiedot epäillystä potilas-, laite- ja lääkevahingosta, todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta. Potilaalle/läheiselle tarjotaan mahdollisuus keskustella tapahtumasta hoitavan lääkärin, hoitohenkilökunnan ja tarvittaessa myös potilasasiamiehen kanssa. Potilas/läheinen päättää, millaisiin mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin hän haluaa ryhtyä.

Päätyessään potilas- tai lääkevahinkoilmoituksen tekoon hän postittaa ilmoituksensa seuraavasti:

  • Potilasvahinkoilmoitus lähetetään osoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.
  • Lääkevahinkoilmoitus lähetetään osoitteeseen Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, Hämeentie 19, 00500 Helsinki

Potilasvakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutusyhtiö hankkivat asian käsittelyä varten tarvitsemansa tiedot hoitopaikasta. Potilasvakuutuskeskus, lääkevahinkovakuutusyhtiö ja potilasvahinkolautakunta lähettävät päätöksensä/ratkaisusuosituksensa potilaalle ja tiedoksi tapahtumaorganisaation tulosalueelle ja arkistoon. Mikäli potilas/läheinen on tyytymätön päätökseen, hän voi saada asiansa uudelleenkäsittelyyn tekemällä itseoikaisun potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukseen ja lääkevahingosta Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Potilas/omainen voi myös pyytää lausuntoa / ratkaisusuositusta potilasvahinkolautakunnalta tai lääkevahinkovakuutuksen muutoksenhakuelimenä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Lautakunnat antavat lausunnon, jonka perusteella Potilasvakuutuskeskus/Lääkevahinkovakuutusyhtiö tekevät uudet päätökset. Tähän päätökseen tyytymätön voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Potilasasiamies ohjaa ja avustaa tarvittaessa itseoikaisuun ja ratkaisusuosituspyyntöön liittyvissä asioissa, mutta ei käräjäoikeuden prosessissa.