Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidon laatu ja turvallisuus > Potilaan oikeudet > Potilas- ja lääkevahinkoasian käsittely

Potilas- ja lääkevahinkoasian käsittely

Potilas- tai lääkevahinkoasian käsittelyketjun käsittelyn käynnistää usein joko potilaan ja/tai henkilökunnan havaitsema haittatapahtuma potilaan hoidossa. Kun henkilökunnalla herää epäily potilasvahingosta, on asiasta informoitava potilasta. Potilaskertomukseen merkitään tiedot epäillystä potilas-, laite- ja lääkevahingosta, todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta. Potilas/omainen voi keskusteltuaan hoitavan lääkärin, hoitohenkilökunnan ja tarvittaessa myös potilasasiamiehen kanssa päättää, haluaako hän asian käsittelyn suhteen jatkotoimenpiteitä.

  • Potilasvahinkoilmoitus lähetetään Potilasvakuutuskeskus, osoitteeseen Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
  • Lääkevahinkoilmoitus lähetetään Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, osoitteeseen Hämeentie 19, 00500 Helsinki

Potilasvakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutus pyytävät asian käsittelyä varten sairaalasta tarvitsemansa potilasasiakirjakopiot ja lääkärin selvitykset. Arkistoon osoitettu pyyntö lähetetään tapahtumapaikan tulosalueen hallintoon. Potilas-/ lääkevahinkoilmoitus pyydettyine liitteineen lähetetään tulosalueelta Potilasvakuutuskeskukselle /Lääkevahinkovakuutukselle. Kopiot selvityksistä jäävät hallintoon arkistoitavaksi.

Potilasvakuutuskeskuksen/Lääkevahinkovakuutuksen päätös tulee sairaanhoitopiirin arkistoon, jossa kirjataan asiaan tehty päätös ja päätöspäivämäärä. Potilasvakuutuskeskus, potilasvahinkolautakunta ja lääkevahinkovakuutus lähettävät päätöksen potilaalle ja tiedoksi tapahtumapaikan tulosalueelle, josta päätös lähetetään edelleen lausunnon antajille sekä ylilääkärin kansliaan. Ratkaisu arkistoidaan tulosalueen hallintoon. Vahinkoilmoituksia ja niihin tehtyjä päätöksiä tulee käsitellä organisaation eri tasoilla asiasta riippuen välittömästi tai ainakin 1-2 kertaa vuodessa. Käsittelyssä tulee painottaa sisällöllistä analyysiä, anonymiteettiä, sekä rakentavaa, syyllistämätöntä, keskustelua.

Mikäli potilas/omainen on tyytymätön päätökseen, hän voi saada asiansa uudelleenkäsittelyyn tekemällä itseoikaisun potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukseen ja lääkevahingoista Lääkevahinkovakuutukselle. Potilas/omainen voi myös pyytää lausuntoa / ratkaisusuositusta potilasvahinkolautakunnalta tai lääkevahinkovakuutuksen muutoksenhakuelimenä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Lautakunnat antavat lausunnon, jonka perusteella Potilasvakuutuskeskus/Lääkevahinkovakuutus tekevät uudet päätökset. Tähän päätökseen tyytymätön voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Potilasasiamies ohjaa ja avustaa tarvittaessa itseoikaisuun ja ratkaisusuosituspyyntöön liittyvissä asioissa, mutta ei käräjäoikeuden prosessissa.​