Potilasasiamies

​Potilasasiamies  neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä, niistä on ensisijassa syytä keskustella osaston henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies ei tee päätöksiä tai ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin ratkaisuihin, vaan terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset toimivat sairaalan ulkopuolella.

Potilasasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin 8.00 – 15.00.

Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan puhelimitse.

 

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa, ohjata ja tarvittaessa avustaa kysymyksissä, jotka liittyvät mm.

 • oikeuteen hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
 • potilaan itsemääräämisoikeuteen
 • potilaan tiedonsaantioikeuteen
 • laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeuteen ja toimivaltaan
 • alaikäisen potilaan asemaan
 • miten voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun (muistutus-, kantelumenettely)
 • potilas-/lääkevahinkolain mukaisen potilas-/lääkevahingon vireille saamiseen ja korvausmenettelyyn (potilasvahinko/lääkevahinkoilmoitus, korvaushakemus, muutoksenhaku)
 • potilaan oikeuksista tiedottamiseen

 Yhteystiedot

OYS:n, kehitysvammahuollon tulosalueen ja NordLabin potilasasiamies on

Hilkka Manner puh. 040 762 6285

 • hilkka.manner(at)ppshp.fi 
 • postiosoite: PL  21, 90029 OYS 
 • käyntiosoite: Kajaanintie 50,  N-ovi,
  sijainti N2, 4. krs huone N2 431

Oulaskankaan sairaalan potilasasiamiehenä (toimii oman työnsä ohessa)

sosiaalityöntekijä Hanna Kankaala puh. 040 350 4264

 • hanna.kankaala(at)ppshp.fi
 • postiosoite: PL 100, 86301 Oulainen
 • käyntiosoite: Oulaistenkatu 5,​  5. kerros, huone 2 ruokasalin yhteydessä