Potilasasiamies

Potilasasiamies  neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä, niistä on ensisijassa syytä keskustella osaston henkilökunnan ja heidän esimiestensä kanssa.

Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja neuvoo valitusmenettelyssä. Potilasasiamies ei tee päätöksiä tai ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin ratkaisuihin, vaan terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset toimivat sairaalan ulkopuolella (Potilasasiamiehen toimenkuva).

OYS:n, kehitysvammahuollon tulosalueen ja NordLab:n potilasasiamies on

  • Hilkka Manner puh. 040 762 6285

Oulaskankaan sairaalan potilasasiamiehenä (toimii oman työnsä ohessa)

  • sosiaalityöntekijä Sirpa Karstinen puh. 040 350 4264

 Muut yhteystiedot