Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidossa > Elämän loppuvaiheen hoito

Elämän loppuvaiheen hoito

Kuolemansyyn selvittäminen

Kuolemansyytä voidaan tarpeen mukaan selvittää joko lääketieteellisellä (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1.6.1973/459) tai oikeuslääketieteellisellä ruumiinavauksella.

Lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat katsotaan potilasasiakirjoiksi. Tietojen antamisesta vastaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri, joka laatii kuolintodistuksen. Kuolleen potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen (esimerkiksi avopuoliso) on lupa pyynnöstä ilmaista kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä saatuja tietoja ja antaa tiedoksi syntyneitä asiakirjoja, vaikka potilas olisi eläessään kieltänyt tietojensa luovutuksen (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1.6.1973/459). Tällaisia asiakirjoja ovat ainakin kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä vastaa poliisi, eivätkä siinä syntyneet asiakirjat ole potilasasiakirjoja Kyseisiin asiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä kuolemansyyn selvittämisestä vastannut poliisi. Myös oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta vastannut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) tai yliopiston oikeuslääketieteen laitos voivat antaa oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä tietoja, jos siitä on sovittu poliisiviranomaisen kanssa.