Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > ​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Asiakasmaksukatolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa määritetystä palvelun käyttäjän suorittamista asiakasmaksuista kertyvää vuotuista enimmäismäärää, maksukattoa. Asiakasmaksukatto on vuoden 2016 alusta 691 euroa. Maksukertymän seurantaa varten on suunniteltu asiakasmaksukortti ja maksuvapautusta varten vapaakortti.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut: 

  • lyhytaikainen laitoshoito
  • yö- ja päivähoito
  • kuntoutus
  • päiväkirurgia
  • poliklinikkakäynti
  • sarjahoito
  • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin luona
  • yksilökohtainen fysioterapia sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukertymään. Kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on määrätty asiakasmaksuja kalenterivuodessa yhteensä 691 euroa, hänellä ja hänen huollossaan olevilla alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus saada tämän jälkeen tarvittavat maksukattoon sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kalenterivuoden loppuun maksutta lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneeltä lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea ja joita peritään erikoissairaanhoidossa järjestetystä kotisairaalahoidosta.

Maksukaton ylittymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin saamiseksi on esitettävä alkuperäiset kuitit muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä suoritetuista hoitomaksuista.