Avohoitokäynti

Avohoitokäynti on potilaan käynti sairaalan poliklinikalla tai poliklinikkakäynti kliinisellä vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa avohoitoyksikössä tai terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan ulkopuolella potilaan luona. Käynnin aikana potilas saa tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta saman sairauden, vamman tai ongelman takia. Asiakasmaksulainsäädännössä ei määritellä palvelun sisältöä.

Avohoitokäynnin maksut

   136,80 euroapäiväkirurginen toimenpidemaksu
     41,70 euroapoliklinikkakäynti
     11,50 euroasarjahoitokäynti. Sarjahoitomaksu peritään jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja psykoterapia, hyposensibilitaatiohoidosta, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta. Sarjahoitomaksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta sarjahoidosta.
     51,40 euroavaratun ajan käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä. Aika on peruttava viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.
     22,80 euroalastenpsykiatrian päiväsairaalan ylläpito. Peritään enintään 7 käyntikerralta kalenterivuodessa
     12,00 euroaaikuispsykiatrian päiväsairaalan ylläpito
     13,45 euroaVisalan sairaalan pien- ja kuntoutuskotien maksu
     12,00 euroaomaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut
       4,00 euroakehitysvammaisten erityishuollon asukkaan ateriamaksu työ/päivätoiminnassa.
 

Potilasmaksua ei peritä avohoidosta, kun kyseessä on:

 • lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
 • yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • hengityshalvauspotilaan hoito
 • psykiatrian avohoito, johon ei sisälly ylläpitoa
 • kehitysvammaisten neuvolatoiminta
 • potilas jää välittömästi osastolle poliklinikkakäynniltä
 • konsultaatiokäynti
 • ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava käynti (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan)
 • alle 18-vuotiaan sarjahoito
 • sarjahoito 45 käyntikerran jälkeen kalenterivuodessa
 • vapaakortin voimassaoloaika
 • sotiemme 1939-1945 veteraanien poliklinikkamaksu. Sotaveteraani osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä:
  • tammenlehvätunnuksen
  • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
  • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä
  • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R tai MR.
 • partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä olleiden poliklinikkamaksu. Partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleet uhrit ja karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneet osoittavat oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä:
  • todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta
  • todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kuntoutusoikeudesta
  • Sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.