Vuodeosastokäynti

Hoitopäivän määrittelyssä noudatetaan kalenterivuorokauden sääntöä: hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Laitoshoito sisältää hoidon ja ylläpidon laitoksessa.

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksut

49,50 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta huoneen paikkaluvusta riippumatta

22,80 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta huoneen paikkaluvusta riippumatta maksukaton täyttymisen jälkeen

22,80 euroa

lyhytaikainen laitoshoito kalenterivuorokaudelta psykiatrian toimintayksikössä huoneen paikkaluvusta riippumatta

22,80 euroa

päivä- ja yöhoitomaksu

17,10 euroa

vammaisen henkilön kuntoutushoito

49,50 euroa

hoitopäivämaksu päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen toimenpidettä seuraavilta päiviltä

11,50 euroa

omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut

Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti.

Potilasmaksua ei peritä vuodeosastohoidosta, kun kyseessä on lyhytaikainen laitoshoito:

  • lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
  • yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit
  • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
  • hengityshalvauspotilaan hoito
  • ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava hoito (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan)
  • alle 18-vuotiaan osastohoito 7 päivän jälkeen kalenterivuodessa (valtakunnallinen) lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa. Asiakkaan tulee esittää tositteet muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta vuodeosastohoidosta.
  • mielenterveyslain 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon
  • niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä)
  • vapaakortin voimassaoloaika alle 18-vuotiaalta lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammaisen potilaan kuntoutushoidosta, yö- ja päivähoidosta.