Perusterveydenhuollon laajennus

​​​Esko laajenee perusterveydenhuoltoon​​


Osana maakuntavalmistelua Deloitte Finland selvitti Eskon ominaisuuksia ja totesi, että Esko on erikoissairaanhoitoon erittäin hyvä potilastietojärjestelmä ja kehittäen siitä saataisiin kattava potilastietojärjestelmä koko terveydenhuoltoon. 

Laajentaminen uusille asiakkaille edellyttää Eskon yhtiöittämistä, koska kuntalain mukaan sairaanhoitopiiri ei voi myydä tietojärjestelmätuotteita. 

Kehitystyön jälkeen Esko sopii kattavaksi potilastietojärjestelmäksi koko terveydenhuoltoon. Yhteinen tietojärjestelmä helpottaisi erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtenäistämistä.
 

Laajennus toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin kanssa

Jotta Esko voi toimia perusterveydehuollon potilastietojärjestelmänä, siihen tarvitaan uusia, mm. vanhustenhuoltoon, kotihoitoon, laskutukseen ja hyvinvointikeskusten toimintaan liittyviä ominaisuuksia. Yksi tärkeä ominaisuus on reseptien uusiminen, jota perusterveydenhuollossa tehdään paljon. ​

Sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus että​ Oulun kaupunginhallitus päättivät käynnistää Eskon yhtiöittämisselvityksen 18.2.2019. Selvitystä koordinoi Juha Korpelainen ja mukana on PPSHP:n ja Oulun kaupungin edustus sekä henkilöstön luottamushenkilöitä. Valmistelu etenee yhdessä henkilöstön kanssa. Tällä tähdätään ratkaisuun pitkälle tulevaisuuteen.​

 

Eskon käyttäjiksi toivotaan myös muita kuntia ja sote-toimijoita

Esko on käytössä Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Lapin, Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Jos Esko yhtiöitetään, näille sekä alueiden kunnille voidaan tarjota mahdollisuutta liittyä yhtiöön. Ne voisivat näin hankkia Eskon ilman hankintakilpailua. 

Saman potilastietojärjestelmän käyttö on ennen kaikkea potilaan etu. Kun potilaan tilanteesta on ajantasainen kuva, hoito nopeutuu ja vältetään turhia tutkimuksia. Lääkitystietojen yhdistäminen parantavaa potilasturvallisuutta. 

Tällä hetkellä potilas liikkuu nopeammin kuin potilastieto. Terveydenhuollon a mmattilaisen aikaa menee tietojen hakuun ja kopiointiin järjestelmästä toiseen -​ eikä sekään takaa, että kaikki tarvittava tieto olisi ajantasaisesti käytössä.