Lääkehoidon hallinta

Potilaan lääkitys tehokkaasti haltuun

 

Eskon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti potilaan lääkehoidon hallintaan. Tieto aiemmasta, juuri annetusta tai äsken määrätystä lääkityksestä on kriittisen tärkeää oikean hoitomenetelmän valinnassa.

Eskossa potilaan ajantasainen lääkitystieto on koko hoitohenkilökunnan nähtävillä reaaliaikaisesti potilaan koko hoitoprosessin ajan. Tieto liikkuu automaattisesti myös Eskon ja tehohoidon järjestelmän välillä, mikä helpottaa työtä erityisesti erikoissairaanhoidossa. Esko on Kanta-sertifioitu, eli tieto liikkuu automaattisesti myös Kanta-järjestelmään. 

 

Esko tukee myös katkeamatonta lääkehoidon prosessia.​​

Lääkehaittojen väheneminen merkitsee paitsi suoraa säästöä, myös inhimillisesti hyvän hoidon varmistamista jokaisen potilaan kohdalla. Parhaan mahdollisen lääkehoidon takaamiseksi Esko tarjoaa lääkäreille myös Duodecimin päätöksenteon tuen lääkitystä määrättäessä.​