UNA-hanke

​​Esko osaksi UNA-kokonaisuutta?

UNA Oy on  Apotti- ja NOVA-hankkeen ulkopuolella olevan 23 sote-toimijan yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden tiedonhallinta osakkailleen. Myös PPSHP on mukana UNA Oy:ssä.

UNAn sisällä toimivassa Kaari-hankkeessa on valmisteltu yhtenäisen ja alueellisesti kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamista. 

Yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena on integroida Esko osaksi laajempaa UNAn potilastietojärjestelmäuudistusta. Tämä on mahdollista, koska Esko on​​ modulaarinen ja näin ollan helposti integroitava kokonaisuus.

Lisää UNAsta voi lukea mm. Kuntaliiton verkkosivulta.