Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittäminen ja ohjelmistotyö > Esko-potilastietojärjestelmä

Esko-potilastietojärjestelmä

Esko on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kehitetty potilastietojärjestelmä, joka tukee suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisia heidän työssään. Esko-potilastietojärjestelmää käyttää neljässä eri sairaanhoitopiirissä noin 10 000 ammattilaista. Esko on arvioitu sekä toiminnallisesti että arkkitehtuuriltaan kustannustehokkaaksi, laadukkaaksi ja parhaaksi Suomessa käytössä olevaksi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäksi.   

Eskon kehittäminen on jatkuvaa. Uusia ulkopuolisia tietojärjestelmiä integroidaan tarvittaessa mukaan. Kehittämistyön ohjenuorana ovat

  • sujuva ja onnistunut käyttökokemus
  • myös mobiilisti minimimäärä kirjautumisia eri järjestelmiin
  • vakaa ja stabiili käyttöympäristö
  • kaikki keskeiset työkalut samassa näkymässä  

Erityistä huomiota kiinnitetään vakaan ja keskeytyksettömän käyttöympäristön luomiseen sekä käytettävyyden varmistamiseen. Sovelluspäivitykset voidaan usein tehdä katkottomasti taustalla, eivätkä ne tällöin näy käyttäjille.  

Tämä tuo tehokkuutta ja säästää niin työaikaa kuin kustannuksiakin. Esko on kantasertifioitu tietojärjestelmä, jonka kehittämisessä terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet mukana alusta saakka.  

Esko-tuoteperhe sisältää lukuisia toiminnallisuuksia ja yhdistää toisiinsa mm. potilaan hoitokertomuksen, lääkehoidon, anestesian ja operatiivisen hoidon.  Fysiologiset mittaustulokset kirjautuvat myös mobiilisti tai automaattisesti vaikkapa yleisanestesian aikana. Eskoon on rakennettu tuki myös esimerkiksi päivystyksen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja operatiivisen toiminnan toiminnanohjauksen ja hoidon tueksi.  

Esko on ns. modulaarinen järjestelmäkokonaisuus, eli se koostuu useasta, yli viidestäkymmenestä toisiinsa integroidusta tietojärjestelmästä ja tuotteesta. Modulaarinen rakenne tekee Eskosta kustannustehokkaan ja helposti skaalautuvan: valmiit, hyväksi havaitut ja parhaaksi todetut ratkaisut voidaan integroida ketterästi osaksi Esko-järjestelmää.  

Eskon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti potilaan lääkehoidon hallintaan. Tieto aiemmasta, juuri annetusta tai äsken määrätystä lääkityksestä on kriittisen tärkeää oikean hoitomenetelmän valinnassa. Eskossa potilaan ajantasainen lääkitystieto on koko hoitohenkilökunnan nähtävillä reaaliaikaisesti potilaan koko hoitoprosessin ajan. Tieto liikkuu automaattisesti myös Eskon ja tehohoidon järjestelmän välillä, mikä helpottaa työtä erityisesti erikoissairaanhoidossa.

Esko on Kanta-sertifioitu, eli tieto liikkuu automaattisesti Kanta -järjestelmään. Esko tukee katkeamatonta lääkehoidon prosessia.

Terveydenhuollon ammattilaiset
Järjestelmää käytetään selainpohjaisesti

 Lisätietoa