Modulaarinen tietojärjestelmä

 

​Esko on modulaarinen tietojärjestelmä, eli se koostuu useasta erillisestä ohjelmistosta, jotka toimivat yhteen ja näkyvät samassa käyttöliittymästä. Eskossa ovat mm. sähköinen anestesiakertomus, leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä, sähköinen hoidonvaraus, fysiologiset mittaukset ja päivystystoiminnan tuki.​

Eskoa on kehitetty vuosien mittaan koko ajan järjestelmällisesti eteenpäin. Ytimen ympärille on rakennettu laaja joukko palveluita ja integraatioita, jotka ovat käyttäjälle yksi Esko-kokonaisuus.

Esko on kanta-sertifioitu

Eskoo on Kanta-sertifioitu ja siinä on kertakirjautumisella yhteys mm. alueellisiin kuvantamisen ja laboratorion tietovarantoihin. Erityisen paljon huomiota on kiinnitetty turvalliseen lääkehoitoon ja katkeamattomaan lääkekiertoon.
Tänä päivänä Eskon käyttö onnistuu myös mobiililaitteilla.​


Käyttäjän ei tarvitse tietää, mikä osio on ulkopuolinen  ja mikä Eskon oma moduuli: kaikki tarvittavat tiedot ja toiminnot tarjotaan samasta käyttöliittymässä.​