Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittämistyö

Kehittämistyö

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

​Tulevaisuuden sairaala 2030 on PPSHP:n vuonna 2012 käynnistämä kehitys- ja muutosohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta ja kehittää hoidon laatua. Ohjelmassa on tarkoituksena uudistaa koko sairaalan rakennuskanta vuoteen 2030 mennessä.

Uudistamisohjelman ensimmäinen osahanke on lasten ja naisten sairaala. Ohjelman seuraavassa vaiheessa uudistetaan ns. ydinsairaalan toiminnot. Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, tehohoidon, leikkaustoiminnan, muiden vaativien toimenpideyksiköiden ja kuvantamisen sekä näihin liittyvien muiden tukipalveluiden ja vuodeosastojen muodostamaa kokonaisuutta.  Uudistamisohjelman yksi keskeinen tavoite on myös uudistaa sairaalan tarvitsemat tukipalvelut.  Lisää asiasta

 

OYS TestLab

OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotekehitykseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 aloittanut OYS TestLab on testausympäristön laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kokonaisuus. PPSHP käyttää OYS TestLabia muun muassa omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaan liittyvien tilasuunnitelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja kokeilemiseen käytännössä. Ympäristöä on hyödynnetty myös lukuisten kehittämishankkeiden vaatimien käytännön pilotointien testauksessa. Lisää asiasta

 

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI)

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeessa PPSHP ja Oulun yliopisto kehittävät, kokeilevat ja mallintavat innovaatioiden yhteiskehittämisen toimintamallia. Toimintamalli mahdollistaa eri sidosryhmien, kuten yritysten, terveydenhuollon ammattilaisten sekä potilaiden osallistamisen tulevaisuuden sairaalapalvelujen kehittämiseen.

 

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin  yhteistyöhanke vuosina 2016-2018 terveyspalveluiden kehittämiseksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Hankkeen tuotokset kootaan  Terveyskylä.fi-verkkopalveluun. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Hankkeessa syntyvät ratkaisut tulevat valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi ja niiden kehittämistyöhön on mahdollista osallistua yliopistosairaanhoitopiirien ympärille muodostuvien alueellisten verkostojen kautta myös muiden sairaanhoitopiirien alueilta.

Lisää hankkeesta