Etusivu > Palvelut > Kehitysvammahuolto > Asumisvalmennus


Asumisvalmennus

Palvelu

Valmennus yksilölliseen asumiseen, muuttovalmennus sekä tuki muuton jälkeen.

Kenelle

Omaan kotiin -valmennus on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat valmennusta ja tukea siirtyessään laitoskuntoutuksesta, asumispalveluista tai kotoa uuteen asumisympäristöön.

Turvallinen ympäristö, riittävä henkilökuntavahvuus sekä moniammatillinen osaaminen mahdollistavat asumisvalmennuksen myös vaativille erityisryhmille.

Sisältö ja toimintaperiaatteet

Näemme asiakkaamme tasa-arvoisena yhteiskunnan ja yhteisön jäsenenä, aktiivisena kansalaisena sekä yhteistyökumppanina. Henkilökunnan tehtävänä on toimia asiakkaan tulkkina, aktiivisena tukijana sekä valmentajana muistaen, että jokaisessa päivän hetkessä on mahdollisuus osallistua ja onnistua.

Valmennukseen tulevan asiakkaan toimintakyvyn kartoitamme Toimi-menetelmällä. Teemme jokaiselle asiakkaalle yksilökeskeisen elämänsuunnitelman, jossa korostuvat asiakkaan omat toiveet, voimavarat sekä lahjakkuudet, huomioiden myös hänen lähipiirinsä näkemykset. Valmennusta toteutamme yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa luodulla yksilöllisellä valmennussuunnitelmalla.

Asumisvalmennukseen sisältyy arjen taitojen harjoittelu, vapaa-ajan toiminnot sekä yhteisökasvatus. Valmennuksen aikana kartoitamme asiakkaalle sopivan ja mielekkään työn tekemisen ja opiskelun mahdollisuuksia. Jokaiselle asiakkaalle luomme mahdollisuudet tehdä valintoja, kehittää kykyjään, osallistua normaalin elämän ympäristöihin sekä muuttaa elämä omannäköiseksi. Valmennuksen sisältö ja kesto määräytyvät yksilöllisten tarpeiden mukaan ja tavoitteena on saada positiivista muutosta asiakkaan elämään ja elämänhallintaan.

Muuttovalmennuksessa autamme uuden kodin löytämisessä sekä käytännön asioiden järjestelyissä. Muuttajien, läheisten ja henkilökunnan suunniteltu tutustuminen ennen muuttoa takaa valmennettavalle pehmeän muuton. Tuemme asiakasta myös muuton jälkeen taataksemme turvallisen ja sujuvan arjen uudessa kodissa.