Etusivu > Palvelut > Kehitysvammahuolto > Kriisipalvelut


Kriisipalvelut

Palvelu

Nopean vasteen palvelu, jolla autetaan akuutissa hoidontarpeessa olevaa asiakasta. Palvelu tuotetaan tekemällä moniammatillisesti toteutuva tilannearviokäynti ja/tai konsultaatio / ohjaus asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Jos asiakkaan tilanne vaatii, järjestämme hänelle mahdollisimman pian kuntoutusjakson vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksessa.

Kenelle

Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille, joiden elämäntilanne on niin vaikea etteivät kokemuksen ja oppimisen mukaan tuomat toimintatavat ja selviytymiskeinot riitä tai toimi.

Kriisi voi ilmetä monella tavoin: itsetuhoisuutena, väkivaltaisuutena, masentuneisuutena, käytöshäiriöinä, unettomuutena, ärtyneisyytenä, somaattisina oireina tai äkillisenä toimintakyvyn laskuna.

Sisältö ja toimintaperiaatteet

Palvelu toteutetaan nopealla vasteella yleensä työparina, tarvittaessa laajemmalla työryhmällä, jonka kokoonpano valitaan asiakkaan palvelutarpeen mukaan (lääkäri, hoitohenkilökunta, psykologi, sosiaalityöntekijä, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti)

Nopean vasteen tilannearviokäynti

  • hoidon/tuen tarpeen määrittelemiseksi
  • tilanteen kriisiytymisen välttämiseksi

Tukikäynnit

  • kotona selviytymisen tukemiseksi (palvelu tuotetaan joko osaamiskeskuksessa tai jalkautuvana palveluna asiakkaan omassa toimintaympäristössä)

Asiantuntijapalvelut asiakkaan verkostotoimijoille

  • tuki- ja ohjauskäynnit
  • kriisityö, konsultaatiot

Kriisijakso vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksessa

  • kahden viikon jakso, jonka päättyessä arvioidaan tilannetta ja tarvittaessa asiakas siirtyy kuntoutuspalveluihin yksilöllisesti suunnatulle kuntoutusjaksolle.

Kriisipalvelujen tavoitteena on auttaa asiakas ja hänen verkostoaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä ja välttää laitoshoidon jaksoja tai mahdollistaa laitoskuntoutus nopealla vasteella, jos se arvioidaan tarpeelliseksi.

 Yhteydenotot ja lisätiedot

​Kiireelliset yhteydenotto pyynnöt

Ma- pe klo 9 - 13

Palvelukoordinaattori Tiina Häyrynen
p. 050 4041030