Kuntoutus

​Palvelu

Moniammatillisesti toteutetut yksilölliset kuntoutusjaksot, joita järjestetään erikseen lapsille ja nuorille sekä aikuisille.

Tilapäishoito

Kenelle

Henkilöille, jotka tarvitsevat lyhyt- tai pitkäkestoista hoitoa ja kuntoutusta. Hoidon ja kuntoutuksen tarve voi johtua mm. toimintakyvyn muutoksesta, ongelmista arjessa selviytymisessä, elämän hallinnan puutteesta, sosiaalisista vaikeuksista tai asiakas tarvitsee tukea muuttuneessa elämäntilanteessa.

Tilapäishoitoa tarjotaan asiakkaille, joiden palvelutarpeeseen ei voida vastata muussa yksikössä asiakkaan haastavan käyttäytymisen tai hänen tarvitsemansa vaativan hoidon vuoksi.

Sisältö ja toimintaperiaatteet

Kuntoutusyksikössä toteutetun kuntoutuspalvelun tavoitteena on tarjota yksilöllinen, asiakkaan tarpeista lähtevä kuntoutusjakso ympärivuorokautisena palveluna. Jakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu moniammatillinen työryhmä yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja kotikunnan kanssa. Jaksoon sisältyy asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi esim. terveydentila, lääkitys, sosiaalinen tilanne, arkipäivän toimintojen arviointi, kommunikaatiotaidot, vuoro-vaikutussuhteet, opiskelu ja työ.

Asiakkaalle tarjotaan tavoitteellista ohjausta ja tukea sekä toiminnallista kuntoutusta. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan verkostopalavereissa asiakkaan tarpeen mukaan. Jaksosta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka lähetetään ennalta sovituille tahoille.

Kuntoutuksen vaikuttavuuden ja hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi jakson päätyttyä sovitaan joko kontrollikäynti tai yhteydenotto puhelimitse. Ajankohta ja toteutus sovitaan asiakaskohtaisesti.

Tilapäishoitoa tarjotaan vanhempien tai muun lähipiirin jaksamisen tukemiseksi.

 Yhteydenotot ja lisätiedot

​Aikuiset:  

Palveluesimies Vuokko Raappana
p. 044 7689 116
vuokko.raappana(at)ppshp.fi

Lapset ja nuoret:

Palveluesimies Eija Kauppi
p. 050 5200 751
eija.kauppi(at)ppshp.fi

 Lainattavana peräpyörä

​Tonicpouss on kaksipyöräinen peräpyörä, joka kiinnitetään normaaliin pyörään satulaputkesta.

Pyörä kokoa T4, jossa jalan sisäpituus yli 73cm ja kantavuus 90kg.

Lisävarusteena on vartalotuki sekä jalkakourut.

Laina-aika 3 viikkoa.

Yhteydenotot:

Hanna Ebeling 0447378446

Sari Hissa 0405514491

Seija Hirvelä 0447378455