Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Tutkimustoiminta OYS:ssa COVID-19-epidemian aikana


Tutkimustoiminta OYS:ssa COVID-19-epidemian aikana

​COVID-19 epidemia aiheuttaa muutoksia OYS:ssa tehtävään tutkimustoimintaan, jotta terveydenhuollon toimintakyky sekä potilaiden, tutkittavien ja tutkimushenkilöstön turvaaminen voidaan taata.

PPSHP:n johtajaylilääkäri on tehnyt päätöksen tutkimustoiminnan edellytyksistä COVID-19 epidemian aikana. Päätös on yhteislinjaus muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

  • OYS:ssa voidaan jatkaa kliinistä tieteellistä tutkimusta siinä määrin kuin potilaiden ja henkilöstön turvallisuus ja sairaalan muu toiminta sen sallii
  • Tutkimuspotilaiden käynnit, joita ei ole juuri nyt pakko tehdä, siirretään harkinnan mukaan myöhemmäksi. Käynneille etsitään yhteistyössä toimeksiantajan kanssa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia esim. monitoroinnin, kontrollikäyntien ja dokumen­taation osalta.
  • OYS:n ulkopuoliset tutkijat eivät voi tulla sairaalaan tai sairaalan hallinnoimiin tiloihin

Mahdolliset muutokset kliinisten lääketutkimusten monitoroinnissa ja tutkimuslääkkeiden toimittamisessa toteutetaan yhdessä toimeskiantajan kanssa Fimean ohjeen mukaisesti

 https://www.fimea.fi/-/kliiniset-laaketutkimukset-koronavirusepidemian-covid-19-aikana

 

Euroopan lääkevirasto on julkaissut ohjeen Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic. Ajantasaisin versio on luettavissa aina EMA:n sivuilta.

Implications of coronavirus disease (COVID-19) on methodological aspects of ongoing clinical trials

https://www.ema.europa.eu/en/implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical-trials