Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Rekisteritutkimuslupa


Rekisteritutkimukset

Salassa pidettävien terveystietojen tutkimuskäyttö, johon ei ole rekisteröidyn suostumusta, edellyttää aina rekisteritutkimuslupaa. PPSHP:ssä luvan antaa johtajaylilääkäri. Lupaa haetaan lomakkeella

  • rekisteritutkimuslupahakemus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) voi hakea valtakunnallisen rekisteritutkimusluvan silloin,  kun hakemus koskee usean kunnan tai kuntayhtymän potilasasiakirjatietoja tai sosiaalihuollon asiakasasiakirjatietoja.

Rekisteritutkimusluvan voi myöntää kukin organisaatio (esim. sairaanhoitopiiri) myös erikseen, mutta yksityisen sektorin toimijan potilasasiakirjatietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen tutkimusluvan myöntää aina THL.  Jos valtakunnalliselle rekisteritutkimukselle on THL:n lupa, niin PPSHP:ssä tietojen luovutusta tutkimuskäyttöä varten tulee täyttää liitelomake.  

Jos tutkittaviin ollaan yhteydessä, rekisteritietojen käyttämiseen ja niiden mahdolliseen yhdistämiseen muihin tutkimuksessa käytettäviin lähteisiin tulee pyytää tutkittavien tietoinen suostumus.

 

 Content Search