Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Rekisteritutkimuslupa


Rekisteritutkimukset

Salassa pidettävien terveystietojen tutkimuskäyttö, johon ei ole rekisteröidyn suostumusta, edellyttää aina rekisteritutkimuslupaa. Jos on kyse vain PPSHP:n aineistosta, luvan antaa johtajaylilääkäri. Lupaa haetaan lomakkeella

  • rekisteritutkimuslupahakemus 

Uusi tietolupaviranomainen Findata myöntää tietoluvat silloin, kun tietoja tarvitaan usealta eri rekisterinpitäjältä. Findata myös myöntää luvan Kanta-palveluiden ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietojen toisiokäyttöön.  

Jos tutkittaviin ollaan yhteydessä, rekisteritietojen käyttämiseen ja niiden mahdolliseen yhdistämiseen muihin tutkimuksessa käytettäviin lähteisiin tulee pyytää tutkittavien tietoinen suostumus.

 

 Content Search