Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Rekisteritutkimuslupa


Rekisteritutkimukset

Salassa pidettävien terveystietojen tutkimuskäyttö, johon ei ole rekisteröidyn suostumusta, edellyttää aina rekisteritutkimuslupaa. Jos on kyse vain PPSHP:n aineistosta, luvan antaa johtajaylilääkäri. Lupaa haetaan lomakkeella

  • rekisteritutkimuslupahakemus 

Uusi tietolupaviranomainen Findata myöntää tietoluvat silloin, kun tietoja tarvitaan usealta eri rekisterinpitäjältä. Findata myös myöntää luvan Kanta-palveluiden ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietojen toisiokäyttöön.  Jos rekisteritutkimukselle on aiempi THL:n lupa, niin PPSHP:ssä tietojen luovutusta varten tulee täyttää liitelomake. 

Jos tutkittaviin ollaan yhteydessä, rekisteritietojen käyttämiseen ja niiden mahdolliseen yhdistämiseen muihin tutkimuksessa käytettäviin lähteisiin tulee pyytää tutkittavien tietoinen suostumus.

 

 Content Search

 

 

Tutkimuslupahakemushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B81304352-79CC-4FFE-B4FB-96A8C158EECC%7D&file=Tutkimuslupahakemus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Tutkimuslupahakemus
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointihttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF1258D95-F1BF-481F-9D56-FAE03C0DA409%7D&file=Tieteellisen%20tutkimuksen%20tietosuojaseloste%20ja%20vaikutustenarviointi.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi
Tietopyyntö toisiokäyttöön (ent. poiminta-ajon tilaus)https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BE19B65C1-0DBE-4709-BC42-CDB1BF2150EB%7D&file=Poiminta-ajon%20tilaus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Tietopyyntö toisiokäyttöön (ent. poiminta-ajon tilaus)
Rekisteritutkimuslupahakemushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF874F53F-5651-4F48-B2AC-CFAAFEA840C3%7D&file=Rekisteritutkimuslupahakemus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Rekisteritutkimuslupahakemus
Tietosuoja- ja salassapitositoumushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B14BE8B75-2561-4AF5-A341-34FE81E2EBC7%7D&file=Tietosuoja-%20ja%20salassapitositoumus.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1Tietosuoja- ja salassapitositoumus