VTR-haku 2018

​Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2018 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2018 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusrahoitusta joko:

- tulosperusteisena 

perustuen vuosien 2014 – 2016 VTR-kelpoisten tieteellisten julkaisujen Jufo-pisteisiin ja väitöskirjojen määrään, enintään 125 000 euroa

- tai arviointiperusteisena (ks. hakuohjeet)

  • aloittava tutkimusryhmä
  • kokonaan uudet tai laaja-alaiset useita erikoisaloja integroivat yhteishankkeet
  • painoalueen 4 hankkeet (palvelujärjestelmän integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen kohdistuva tutkimus)
  • erityisvastuualueen eri toimijoita tai prosesseja integroivat hankkeet.

    Tutkimusryhmät toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) seuraavasti:
  • tulosperusteiset rahoitushakemukset 21.4.2017 klo 15.45 mennessä
  • arviointiperusteiset rahoitushakemukset liitteineen 31.5.2017 klo 15.45 mennessä.

Tutkimusryhmän hakuohje

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus VTR-hausta järjestetään tiistaina 4.4.2017 klo 7.45 – 8.15 OYS:n luentosalissa 6. Tilaisuus on lähettävissä myös erityisvastuualueen sairaaloihin. Etäyhteydet tilataan sähköpostiosoitteesta marko.p.korhonen@ppshp.fi ja Skype/Lync-yhteys tilaisuuteen sähköpostiosoitteesta jaana.hyytinen@ppshp.fi.

Organisaation hakuohje
Liite 1 Organisaation rahoitushakemuslomake
Liite 2 Organisaation yhteenvetolomake

Organisaatiot toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 4.9.2017 mennessä.

Lisätiedot
Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, sähköposti: jaana.hyytinen@ppshp.fi 

 

 Content Editor