AMMATTILAISILLE

Arvot strategian kivijalkana

Toimintamme perustuu arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Näitä ovat:

Ihmisarvo

  • Huomaavaisuus ja yksityisyyden sekä henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittaminen

Vastuullisuus

  • Jokaisella oma vastuu omasta tehtävästä ja osaltaan työyhteisön toimivuudesta
  • Vastuullisuuden lähtökohtana on osaamisen jatkuva kehittäminen sekä työssä jaksamisesta huolehtiminen
  • Vastuun ottamisen tärkeys toiminnan ja talouden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta

Oikeudenmukaisuus

  • Yhteisesti sovitut periaatteet
  • Jokaisen osaamista arvostetaan
  • Jokaisella on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen

Uusiutumiskyky ja avoimuus

  • Arvostamme innovatiivisuutta toiminnan kehittämiseksi
  • Meitä koskeva tieto on kaikkien saatavissa (www-palveluna)