HOITOKETJUJEN KUNTATIEDOT

Haapavesi

(päivitetty 12.6.2015)

Vastuulliseen hyvinvointiin –yhdessä uudella tavalla

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on osa perusturvaosastoa. Toiminnasta vastaa Haapaveden kaupunki ja asioista päättää kuntien yhteinen perusturvalautakunta, jossa on sopijakunnista yksi edustaja jokaista alkavaa 2000 asukasta kohti. Strategisia linjauksia ohjaa neuvottelukunta, jossa on kolme jäsentä jokaisesta kunnasta.

Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatvan ( Kestilä, Piippola, Pulkkila ja Rantsila) kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimus tarkoittaa sitä, että entisen Siikalatvan terveyspalvelualueen toimintaa laajennettiin 1.1.2009 alkaen kaikkiin laissa säädettyihin kansanterveys- ja sosiaalipalveluihin sekä niiden hallintoon. Samalla entisen terveyspalvelualueen nimi muuttui sosiaali- ja terveyspiiri Helmeksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Haapaveden kaupunki nykyisen vastuukuntaperiaatteen mukaisesti. Muista kunnista poiketen Pyhäntä ostaa terveyspalvelujen lisäksi Haapavedeltä vain tietyt sosiaalipalvelut.

Terveyspalvelut Helmen alueella on asukkaita n. 15 000, josta Haapaveden väestöpohja on n. 7 350 asukasta. Haapavesi hankkii erikoissairaanhoidon palvelunsa pääosin Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Oulaskankaan sairaalasta ja Visalan sairaalasta. Erikoissairaanhoidon lääkäripalveluita terveyskeskus ostaa jossain määrin Terveystalolta, Raahen kuntayhtymän sairaalalta ja yksityisiltä lääkärikeskuksilta. Terveyspalvelu Helmen alueella on käytössä alueEffica-potilaskertomusjärjestelmä.

Haapavedeltä on matkaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan n. 125 km, Oulaskankaan sairaalaan n. 35 km ja Visalan sairaalaan n. 50 km.

Haapaveden kaupungin keskus p. (08) 4591 1
Lyhytvalinta / OYS 1288
sähköposti: etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

KUNNAN ERITYISPIIRTEET 

 • Haapaveden kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntana Helmen kuntien alueelle
 • Haapavedellä on kuusi terveyskeskuslääkärin virkaa
 • Vuodeosastolla on 29 paikkaa akuutti- ja kuntoutuspotilaille. Potilaat voidaan ottaa yleensä samana päivänä jatkohoitoon, kun potilasta on ehdotettu siirrettäväksi erikoissairaanhoidosta.
 • Oma laboratorio ja  röntgen.
 • Päivystys; ma- to klo 8-15.30,
 • Yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalassa

TK:ssa käyvät konsultoivat lääkärit 2-4 viikon välein

 • Gastroenterologi (gastroskopiat, colonoskopiat, proktoskipiat+ligeeraukset (Pulkkilan terv. keskus)
 • Lastenlääkäri
 • Psykiatri
 • Röntgenlääkäri: (UÄ-tutkimukset, lausunnot, ohutneulanäytteet)
 • Reumatologi
 • Geriatri ostopalveluna v. 2012, oma geriatri 5.11.2012 alkaen

ERIKOISALAKOHTAISET YHDYSHENKILÖT KUNNASSA:

HALLINTO
Perusturvajohtaja Eija Komulainen, 044-7591 270 vv 31.8.2016 saakka, sij. Ritva Hantula, 044-7591 460
Johtava ylilääkäri Anne Niemelä, 044 -7591 408
Terveyspalvelupäällikkö Ritva Hantula, 044-7591 460 vv 31.8.2016 saakka, sij. Marko Niiranen, 044-7591 701
Hyvinvointikoordinaattori Terttu Piippo, 044-7591 676

GERIATRIA
Geriatri Maija-Helena Keränen 5.11.2012 alkaen
Kotisairaanhoitaja Katri Lehtonen,  044-7591 445
HAMMASHOITO
Johtava hammaslääkäri Tuulikki Ulander, 044-7591 608
Hammaslääkäri,  (08) 452 710
IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT
Lääkäri
KEUHKOSAIRAUDET
Hengityshoitaja Lea Ollanketo, 044-7591 481
Fysioterapeutti Merja Väyrynen, 044-7591 430
LASTENTAUDIT
Lastenlääkäri Hannu Paajanen
LÄÄKINNÄLLINENKUNTOUTUS
Lääkäri Pertti Kemppainen, 044-7591 722, 044-7591 704
PSYKIATRIA
Psykologi Margit Kangasharju, 044-7591 461
Psykiatrinen sh Päivi Käräjäoja, 044-7591 462
Psykiatrinen sh Tarja Saari, 044-7591 464
Psykiatrinen sh Maria Lehto, 044-7591 463
Lähihoitaja Tarja Penttilä-Vähäsarja, 044-7591 623
SISÄTAUDIT
Lääkäri Mauno Mäkelä,  044-7591 404
Diabetes- ja sydänasiakkaat: terveydenhoitaja Päivi Aho,.044-7591 426 ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitaja Mirja Kotisaari, 044-7591 705.
Reuma: Maarit Haukipuro, 044-7591 648
SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT
Lääkäri
Terveydenhoitaja Outi Liimatainen, 044-7591 424
Terveydenhoitaja Lea Kukkala, 044-7591 677
SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO
Lääkäri 
Saattohoidon yhteyshenkilö: sh Katri Lehtonen, 044-7591 445 (virka-aikana), kotihoito 044-7591 399 (24 h) 
TARTUNTATAUDIT
Johtava ylilääkäri Anne Niemelä, 044-7591 408
Terveydenhoitaja Seija Sainkangas, 044-7591 428
AVH-KOORDINAATTORI
terveydenhoitaja Sirkku Seppänen puh. 044-7591657, sairaanhoitaja Anne Tuovila, puh. kansliaan 044-7591440
Leea Käräjäoja  044-7591 469
fysioterapeutti Riitta Väisänen,  044-7591438

PERUSTURVAOSASTO
SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI

Lääkärin vastaanotot ja päivystysasiat
Lääkärit:
Yl. el Mauno Mäkelä
Yl ja tth el Anne Niemelä 

TERVEYSPALVELUT

etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS

Myyrinkuja 1, 86600 HAAPAVESI
Faksi  (08) 4591 479

HALLINTO

Johtava ylilääkäri Anne Niemelä, 044-7591 408
Terveyspalvelupäällikkö Ritva Hantula, 044-7591 460 vv. 31.8.2016 saakka, sij. Marko Niiranen 11.10.2015 saakka, 044-7591 701
IT-tukihenkilö Olli Kukkonen, 044-7591 455
Johtava hammaslääkäri Tuulikki Ulander, 044-7591 608
Osastonhoitaja (neuvola, terapiakeskus, fysioterapia, hoitotarvikejakelu) Liisa Hankonen, 044-7591 701 vv. sij. 11.10.2015 saakka Anne-Kaisa Kallio, 044-7591 006
Osastonhoitaja (vastaanotto, röntgen, laboratorio, välinehuolto) Satu Juvén, 044-7591 443 vv. 1.2.2016 saakka, sij. Eeva Mäki 11.10.2015 saakka, 044-7591 443
Haapaveden ja Siikalatvan vuodeosaston osastonhoitaja Marge Fingerroos, 044-7591 441 vv. 8.12.2015 saakka, sij. Helena Paakki, 044-7591 441

Potilasasiamies Seppo Niskanen, 010 830 5104,faksi,  010 830 5101, e-mail: potilasasiamies(at)merikratos.fi.
Merikratos sosiaalipalvelut Oy, Merikratos/Niskanen, Pohjolankatu 1, 74100 IISALMI
www.meriktaros.fi

Neuvonta ja laskutus
avoinna ma-to klo 8.00-15.30, pe 8.00-14.15, 044-7591 400

Päivystysajanvaraus ja -neuvonta
ma-pe klo 8-16.00 (08) 452 700
Kiireetön ajanvaraus  044-7591 403

Laboratoriovastaukset klo 13.00-15.00, 044-7591 403
Muina aikoina päivystys Oulaskankaan sairaalassa:
OAS:n päivystysneuvonta kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa, (08) 4297 840
OAS:n palvelunumero tutkimustulos- ja potilastiedusteluissa,  (08) 4297 801

Hengityshoitaja Lea Ollanketo, 044-7591 481
Reumahoitaja Maarit Haukipuro, 044-7591 648
Sydänhoitaja Jaana Korhonen, 044-7591 410

Röntgen, ajanvaraus klo 12-14, 044-7591 400
                                                           044-7591 403

Laboratorio, ajanvaraus klo 12-14, 044-7591 400
                                                                 044-7591 403

Diabetes- ja verenpaineneuvola,
diabeteshoitaja Päivi Aho ma-pe klo 10-11, 044-7591 426

Hoitotarvikejakelu
terveyskeskusavustaja Mervi Lesonen,  044-7591 420
Hoitotarvikejakelu ke klo 12-15

Lastenneuvola
terveydenhoitaja Mirva Heikkilä, ma ja to klo 10-11, 044-7591 421
terveydenhoitaja Seija Myllylä, ma ja pe klo 8-9, ti klo 10-11, 044-7591 422
terveydenhoitaja Seija Sainkangas, ma, pe klo 8-9, 044-7591 428

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola,
puh. aika  ma-pe klo 10-11
terveydenhoitaja Outi Liimatainen, 044-7591 424
ti ja ke klo 10-11, 044-7591 425
terveydenhoitaja Lea Kukkala, 044-7591 677

Aikuisneuvola, terveydenhoitaja Jaana Sarja, 044-7591 266

Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto
Haapaveden ammattiopisto, Teollisuustie 2,ti ja to 8-9.30 sekä Nora, Kytökyläntie 360,  ti klo 12-13
terveyden hoitaja Seija Sainkangas, 044-7591 428

Haapaveden Opisto ja Humak vastaanotto
oppilaitoksessa to 9-10 terveydenhoitaja Seija Myllylä, 044-7591 422
Lukio, terveydenhoitaja Kati Häkki to 8-10, 044-7591 650

Mäkirinne, ylä- ja ala-koulu,
Koivurinteen koulu (luokat 5-9) ma-ke ja pe klo 8-10
terveydenhoitaja Kati Häkki, 044-7591 650

Hyttikallion- ja Kotimetsän
koulut
ja Koivurinteen koulun 1-4 luokkalaiset terveydenhoitaja Mirva Heikkilä,
ma, ti ja joka 2. ke klo 8-16, 044-7591 421

Vattukylän-, Aittokylän- ja Mieluskylän-, Humalojan ja  Vatjusjärven koulut,
terveydenhoitaja Jaana Sarja ma, to klo 10-11, 044-7591 266

Työttömien terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä diabetestyö: Mirja Kotisaari, 044-7591 705

Hammashuolto
ajanvaraus ja neuvonta ma-to 8-15.30 ja pe 8-13.30, (08) 452 710
Päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10-12 Aapistie 3, 2. krs. suun erikoishoidonyksikkö OULU, p. 044-7036 426.

Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä Oys:n yhteispäivystykseen (08) 3152 655.

Fysioterapia
Puhelintunti ma-pe klo11.30-13,  044-7591 438
Apuvälinelainaamo, ma-to klo 11.30-13, pe sopimuksen mukaan 044-7591 436

Erikoissairaanhoidosta tulevat asiakkaat pyritään hoitamaan joko avo- tai osastokuntoutuksena sisältäen lasten fysioterapian, erilaiset leikkauspotilaat, neurologiset potilaat. Tules- ja hengityselinsairauksien kuntoutus yhteistyönä vast. tiimien kanssa. Ryhmäkuntoutusta, selkä- ja niskaryhmiä, sydänjumppaa, allasvoimistelua, samoin ns. jalkaneuvolakäyntejä. Paikkakunnalla toimii myös yksityinen fysikaalinen hoitolaitos.

Vuodeosasto, 29 sairaansijaa 
Kanslia 044-7591 440
Potilaspuhelut ja tiedustelut, 044-7591 442
Osastonhoitaja Marge Fingerroos pois 8.12.2015 saakka
Vs. osastonhoitaja Helena Paakki, 044-7591 441 Kotiutushoitaja Tiina Heikkilä ti ja ke, 044-7591 651
Osastosihteeri Tuula Kukkura, 044-7591 444
Vuodeosasto on 29 potilaspaikkainen lyhytaikaisosasto.

Vuodeosastolla hoidetaan mm. osittain vanhusten sydänsairaudet ja infarktit, tulehdukselliset sairaudet iv-antibiootein, COPD- ja astmapotilaita, haavahoidot, leikkausten jälkeinen kuntoutus. Alkoholistien katkaisu- ja kuntoutusjaksoja. Mielenterveyspotilaita lyhyillä kuntoutus- tai kriisivaiheen jaksoilla yhteistyössä mielenterveysneuvolan kanssa.

Mielenterveysneuvola 
psykologi Margit Kangasharju ma-ke klo12-13, 044-7591 461
psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Käräjäoja puh.tunti ma-pe klo 11.30-12, 044-7591 462
psykiatrinen sairaanhoitaja Maria Lehto, puh.tunti ma-pe klo 8-8.45,  044-7591 463
psykiatrinen sairaanhoitaja Tarja Saari, puh.tunti ma-to klo 8-8.45, 044-7591 464
lähihoitaja Tarja Penttilä-Vähäsarja, puh. tunti ma-pe klo 8-8.45,  044-7591 623

Tuottaa psykiatrisia avopalveluita Haapaveden kaupungin ja Piippolan kylän asukkaille. Työryhmään kuuluvat psykologin lisäksi kolme psykiatrista erikoissairaanhoitajaa. Konsultoiva psykiatri 2 päivä/viikko.  


Mielenterveysneuvola vastaa jälkipuintiryhmän organisoinnista. Yhteyshenkilönä Maria Lehto ma- pe klo 8 – 8.45 p. 044-7591 463

PERHENEUVOLA
Puhelinaika sosiaalityöntekijälle ja psykologille ma klo 8.30-10.00 ja ke klo 12.00-13.00
Psykologi Aulikki Mäkelä, 044-7591 487
Vt. sosiaalityöntekijä Marjaana Laitila-Säily, 044-7591 486

A-KLINIKKA
Sairaanhoitaja Anne Linna, 044-7591 477
Päihdeohjaaja Anita Riihiaho, 044-7591 380

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen                044-7591 271

Sosiaaliasiamies
Merikratos sosiaalipalvelut Oy, p. 010 830 5104
Merikratos/Niskanen, Pohjolankatu 1, 74100 IISALMI
Faksi  010 830 5101

SOSIAALITOIMISTOT
Haapavesi
Avoinna; ma, ti, ke, ja pe klo 9.00-11.00 ja 11.45-14.00, to klo 11.45-16.45
Neuvonta/toimistotyöntekijä Piia Kontiola, 044-7591 282
Toimistosihteeri Kaisa Torkkola, 044-7591 280
Etuuskäsittelijä/toimistosihteeri Marjo-Kaisa Kääriäinen, 044-7591 800

Puhelinaika/ajanvaraukset
sosiaalityöntekijöiltä aakkosjaon mukaan ma-ti ja to-pe klo 10-11sekä ke klo 13-14
Sosiaalityöntekijä/lastenvalv. Ilpo Iivarinen       044-7591 273
Sosiaaliohjaaja  (A-K)                                           044-7591 272
Sosiaaliohjaaja  (L-S)                                           044-7591 267
Sosiaalityöntekijä/vammaispalvelu (T-Ö  )       044-7591 326

Perheohjaaja Sari Niemelä                                044-7591 599
Velkaneuvoja Sirpa Niskanen                            044-4294 598
(vast.otto Haapavedellä ajanvarauksella to 9.00-15.00)

KEHITYSVAMMAHUOLTO
Kehitysvammahuollon palvelujen esimies Sirkka Leinonen, 044-7591 236
Avohoito palveluohjaaja Helena Viitala, 044-7591 331
Toimintakeskus ja avotyö, vastaava ohjaaja Jouko Tourunen, 044-7591 370

Ryhmäkoti Helmikartano, 044-7591 379
Asuntola Kotirinne, 044-7591 291

VANHUSPALVELUT
Haapavesi ja Siikalatva
Vanhuspalvelupäällikkö Ira Karvonen, 044-7591 276

Haapavesi:
Palvelukeskus Paakkilanhovi, Kirkkotie 17, 86600 Haapavesi
Faksi (08) 4591 619

asumispalveluohjaaja Tiina Sainio, 044 7591 610
Laskutus, palvelusihteeri Sirpa Vatjus, 044-7591 289
asumisyksikkö Onnela, 044-7591 616
Nokela, 044-7591 615
Tähtelä, 044-7591614
Pienryhmäkoti Marttala, Lallunniementie 3, 044-7591 489
                           Peltola, Lallunniementie 7 A, 044-7591 627
                           Rantala, Lallunniementie 7 B, 044-7591 457
Paakkilanhovi, yöhoitaja klo 21-07, 044-7591 612

Veteraaniasiamies 044-7591 597


Kotihoito:
Kotipalveluohjaaja Leena Sundman, 044-7591 510
Kotihoito iltaisin ja viikonloppuisin,     044-7591 399

Etelätiimi:
Tiimin vastuuhenkilö, sairaanhoitaja, 044-7591 526
Tiimin yhdyshenkilö 044-7591 375

Itätiimi:
Tiimin vastuuhenkilö, sairaanhoitaja, 044-7591 445
Tiimin yhdyshenkilö 044-7591 491

Länsitiimi:
Tiimin vastuuhenkilö, sairaanhoitaja, 044-7591 449
Tiimin yhdyshenkilö 044-7591 342

SAIRAANKULJETUS  112
ENSIVASTEYKSIKKÖ
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Jorma Kallio

KRIISIRYHMÄ
Haapaveden jälkipuintiryhmä (Haapavesi ja Piippola): yhdyshenkilö Päivi Purola-Saastamoinen, psyk.sh, MTN Haapavesi,  044-7591 462, 044-7591 464, 044-7591 463
Yhteydenotot jälkipuinnin käynnistämiseksi em. numeroihin virka-aikana.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
ks. Siikalatvan ympäristöpalvelut

IT-YHDYSHENKILÖ 
IT päällikkö Eero Härmä,  044-7591 309
IT tukihenkilö/AlueEffica pääkäyttäjä Jaana Haukipuro, 044-7591 455 

LASTENPÄIVÄHOITOPALVELUT

Päivähoidosta vastaava lastentarhaopettaja Rauni Siirtola, 044 - 7591 281.

Päivähoito on sivistystoimen alaista toimintaa ja tarkemmat tiedot löydät netistä www.haapavesi.fi/ perhe