HOITOKETJUJEN KUNTATIEDOT

Liminka

(päivitetty 13.3.2017)

LIMINGAN TERVEYSKESKUS
Liminganraitti 4 
91900 LIMINKA
puh: 08-5587 3611
fax: 08-5573 877
Lyhytval./OYS 1372

ERITYISPIIRTEET

Limingalla on kokonaislaskutussopimus OYS:n kanssa. Limingan terveyskeskus hoitaa PTH- vuodeosastopalvelujen suhteen myös Tyrnävän ja Lumijoen potilaat. Myös muita Oulun seudun potilaita hoidetaan akuuteissa sairauksissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tk-sairaala pystyy yleensä nopeasti järjestämään jatkohoitopaikan
Siirrosta pyydetään ilmoittamaan p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
Etäpoliklinikkatoiminta: psykiatri, lastenpsykiatri
Hoitotarvikejakelu: perushoitaja Arja Halme, p. 050 430 2028 

ERIKOISALAKOHTAISET YHDYSHENKILÖT:

AIVOHALVAUS JA DYSFASIA
ajanvaraus klo 12-13
fysioterapeutti Seija Sutela p. 050 9175 832

MUISTIHOITAJA
Seniorineuvola: sh Liisa Mettovaara, p. 050 4302021

SYDÄN- ja VERENPAINESAIRAUDET
sydän- ja verenpainehoitaja Sh Riitta Laine p. 050 3536 768,
sh Marja Loponen p. 050 3181 942

HYGIENIAYHDYSHENKILÖ
sh Marja-Liisa Päkkilä, p. 044 4973734

TARTUNTATAUDIT
johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi, p.  044 497 3651
terveydenhoitaja Riitta Junell  p. 044 4973 703

VETERAANIKUNTOUTUS
kotipalvelunohjaaja Sini Vuoti p. 0500 805338

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
fysioterapeutti Leila Ahola 
p. 050 3181 948 (klo 12-13)
fysioterapeutti Seija Sutela
p. 050 9175 832 (klo 12-13)

ASTMA
hengityshoitaja sh Marja Loponen
p. 050 3181 942
hengityshoitaja sh Marja-Liisa Huovinen
p. 044 4973 640

DIABETES
diabeteshoitajat:  sh Riitta Laine, p. 050 3536 768,
sh Satu Inkiläinen p. 044 4973 641,
th Riikka Pirinen p. 050 3291 498,
välinejakelu perushoitaja Arja Halme,
puhelinaika ke klo 10-13 p. 050 4302 028

REUMA
sairaanhoitaja Susanna Karppinen p. 050 4302 026
TEP-vastaava fysioterapeutti Leila Ahola p. 050 9175 832

SYÖPÄ
sairaanhoitaja Outi Kokko p. 050 3002 266
sairaanhoitaja Arja Arola p. 044 4973 734 (osastolla vuorotyö) 

SAATTOHOITO
saattohoidon yhdyshenkilö sh Satu Vuollo p. 044 4973734 (osastolla vuorotyö) 

HAAVAHOITAJA
ph Arja Halme p. 050 4302 028
sh Raili Vainikainen puh. 0504341601
sh Satu Inkiläinen p. 044 4973 641

KOORDINAATTORI
Seija Sutela, fysioterapeutti, puh. 050 9175 832

KUNNAN YHDYS- JA VASTUUHENKILÖT

1. Terveydenhuolto

johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi p. 044 4973 651, 
hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen p. 050 3631 339
hoitotyönpäällikkö Birgitta Niskanen p. 050 5699 500
avoterveydenhuollon tiimivastava Outi Kokko puh. 050 3002 266
 
Vastaanotot
8 lääkäriä, ajanvaraus päivystys p. (08) 55873 890
ei kiireellinen (08) 55873 890 
iltaisin ja viikonloppuisin päivystää yhteispäivystys
sairaanhoitajan päivystysvastaanotto  ja vastaanotto ajanvarauksella (esim. verenpainekontrollit, tikkien poistot, injektiot, korvahuuhtelut, haavahoidot ym.) p. (08) 55873 890

Terveyskeskussairaala:
28-paikkainen, lähes kaikki akuuttihoitopaikkoja, palveluita myydään Tyrnävälle ja Lumijoelle. Myös muita ulkokuntalaisia akuuttipotilaita hoidetaan mahdollisuuksien mukaan
Kaikissa vuoroissa sairaanhoitaja (i.v. hoidot, sytostaattihoidot yms.)
Lääkäri arkipäivisin ma-to  klo 8.00 – 16.00, pe 8-15
Kokopäiväinen fysioterapeutti, sairaanhoitajat 13, perushoitajat 6
Siirrosta pyydetään ilmoittamaan p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
Lääkäri p. 044 4973 734 tai 050 4095 596
Hoitotyönpäällikkö Birgitta Niskanen p. 050 5699 500
tiimivastaava Arja Ansamaa p. 050 3834 429
kotiutushoitaja p. 050 318 1945 (ma - pe)

Kuntoutus
fysioterapeutit: Seija Sutela,  Leila Ahola, Tarmo Linna, Marjo Leinonen 

Lastenneuvola
terveydenhoitaja Riikka Pirinen, p.050 3181 947
terveydenhoitaja Paula Laurila, p. 044 4973 702
terveydenhoitaja Maria Sipilä p. 050 9177 351
terveydenhoitaja Virpi Lahdenperä / Tupos neuvola 044 4973 644
terveydenhoitaja Kirsi Suorsa p. 044  4973 676

Kouluterveydenhuolto
terveydenhoitaja Annikki Törmänen, Tupoksen koulu , p. 050 3291 551
terveydenhoitaja Kirsi Suorsa, Lakeuden, Ketunmaan, Rantakylän koulut, p. 044  4973 676
terveydenhoitaja Katriina Inget, Liminganlahden yhtenäiskoulu p.  050 3655 360
terveydenhoitaja Hanna Puranen Liminganlahden yhtenäiskoulu p. 050 3748 151

Opiskelijaterveydenhuolto
terveydenhoitaja Riitta Junell p. 044  4973703
lukio, Merikoski, OTAL, Kansanopisto

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto on ulkoistettu: Oulun työterveyshuolto ajanvaraus puh.010 197 017

Äitiysneuvola
terveydenhoitaja Leena Lehto p. 044 4973 660
terveydenhoitaja Vappu Mankinen Tupos-alue p. 050 3191 552

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola
ajanvaraus klo 12-13
terveydenhoitaja Irina Heikkinen
p. 050 3291 498

Mielenterveysyksikkö
psykologi Laila Vainio, p. 050 4302025
psykologi Miia Tenkula p. 044 4973700
psyk. esh Maire Taikina-aho, p. 050 4302 023
psyk. esh. Mari Viljas p. 050 3536 747
psyk esh Kaarina Mattila, p. 044 4973678

Rtg:
röntgenhoitaja Liisa Ylönen p. 050 3181 951
natiivikuvaukset, erikoistutkimukset ostetaan.

Laboratorio:
laboratorioon on ajanvaraus
numeroista p. 020 619 8019
laboratoriohoitajat 3, p. 040 635 6457 

Hammashuolto:
vastaava hammaslääkäri Autio Marja-Leena p. 050 3181 957
hammaslääkärit 5, suuhygienistit 3, hammashoitajat 6 erikoishoitoresursseja ei ole, oikomishoitoa varten konsultoitu ortodontian  erikoishammaslääkäriä ja suukirurgia

2. Sosiaalityön palvelut

sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen p. 050 4338 043
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja p. 0500 805337
lastensuojelun sosiaalityöntekijä p. 050 3051 602
vammaispalvelun sosiaalityöntekijä p. 050 3051 593

Kehitysvammahuolto ja vammaishuolto
avohuollon ohjaaja p. 050 3291 562
avohuollon ohjaaja Maria- Liisa Mutanen p. 050 318 1986

Vanhusten palvelut
hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruottinen p. 050 363 1339, palveluseteli
hoivatyönpäällikkö  Pirjo Uusitalo p.  050 3052 087, omaishoidontuki, tehostettu palveluasuminen, kotihoito

Tehostettu palveluasuminen
Joutsenkoti p. 050 5750 822 (tehostettu palveluasuminen)
tiimivastaava/sairaanhoitaja Leena-Kaisa Lepistö p. 044 4973 617

Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito):
erikoissairaanhoitaja Merja Hautaviita p. 050 3291 554
tiimivastaava/terveydenhoitaja Leena Alamäki p. 0500 581 398
kotiutushoitaja p. 050 3425 844
kotihoito päivystys 1 klo 7-21 p. 050 3291 555
kotihoito päivystys 2 klo 7-21 p. 050 3291 558
kotihoito päivystys 3 klo 7-21 p. 050 3291 557 (Niittypirtin alue)

Tukipalvelut:
kotipalveluohjaaja p. 0500 805338

Veteraanikuntoutus
kotipalvelunohjaaja p. 0500 805338

Seniorineuvola
sairaanhoitaja Liisa Mettovaara p. 050 4302 021


Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatusjohtaja vs. Sari Supperi p. 050 345 5149
Kirkonkylän aluepäiväkodinjohtaja vs. Laura Kinnunen p. 050 533 6814 
Tupoksen aluepäiväkodinjohtaja Sari Supperi p. 050 345 5149 / Outi Leinonen p. 050 562 7590
Perhepäivähoidon ohjaaja Maarit Klemetti p. 050 345 5297
Päiväkodinjohtaja Päivi Karppinen p. 050 345 5738
Kiertävä erityislastentarhanopettaja Sari Kujala p. 050 - 345 5182

Päihdehuolto:
sosiaalityöntekijät

Lastensuojelu:
sosiaalityöntekijät

3. Muut palvelut:

Kriisiryhmä
Limingan mielenterveysyksikkö
Laila Vainio yhdyshenkilö p. 050 4302025
Kaarina Mattila p. 044 4973 678
Mari Viljas p. 050 3536 747
Maire Taikina-aho p. 050 4302 023
päivystysaikana yhteydenottopyyntö tk-sairaalaan  p. 044 4973 734 tai 050 4095 596

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Mirva Makkonen 044 703 4116