Kliiniset lääketutkimukset

Kliiniset lääketutkimukset

Ennakkoilmoitus

Kaikissa kliinisissä lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava ennakkoilmoitusmenettelyllä TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö lausunnon antaminen asianomaiselle alueelliselle eettiselle toimikunnalle. 

http://tukija.fi/ennakkoilmoitusmenettely

Lausuntohakemus kliinisestä lääketutkimuksesta

TUKIJAn tai alueellisen Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan STM:n vahvistamalla lausuntopyyntölomakkeella.

http://tukija.fi/lomakkeet-ja-asiakirjamallit

FinPedMed julkaisee kliinisen lääketutkimuksen tueksi ohjeita ja asiakirjamalleja

Turvallisuusraportit

Vuosiraportteihin liitetään TVH:n allekirjoitettu arvio vaikutuksesta tutkimuksen eettisyyteen.