ERITYISVASTUUALUE

 

Erityistason sairaanhoidon järjestämiseksi Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualue on maantieteellisesti laajin, kattaen 51,1 % Suomen pinta-alasta. OYS-ervaan kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. OYS antaa keskussairaalatasoista hoitoa oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa koko erityisvastuualueelle.

Suurenna

 

Raportit ja selvitykset

Sote-palvelujen tarve ja kustannukset 2012

Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja perusterveydenhuollon avohoidosta

OYS:n ervan aluekokeiluhankeen loppuraportti 2012

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 OYS:n ervalla

Suunnitelmat ja sopimukset

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, päivitys 7.6.2016

OYS:n ervan sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Terveydenhuoltolain 43 § mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityis- vastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät laativat erikois- sairaanhoidon järjestämis- sopimuksen kunnallisvaltuusto- kausittain.