FYSIATRIA

 

Fysiatrian toimialue kehittää elinkaaren mukaan tuki- ja liikuntaelinpotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa sekä tuottaa fysio- ja toimintaterapiapalveluja sairaala- ja poliklinikka potilaille. Polikliinisesti toteutetaan selkä- ja niskakursseja.

Toiminnallista ja teknistä osaamista kehitetään henkilökunnan koulutuksen sekä hoidon vaikuttavuutta arvioivien seurantaohjelmien avulla.
Tutkimustyöllä tuetaan entistä vaikuttavampien palvelutuotteiden kehittämistä.

 

Osoite:
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
Kajaanintie 50
90029 OYS

 

Fysiatrian yksiköt ja poliklinikat

Fysiatrian apuvälinepalvelut  
(B1-aula)

Fysiatrian poliklinikka

K-fysiatria  (kirurgian torni)

L-fysiatria  (lasten puoli)

N-fysiatria  (avohoitotalo)

S-fysiatria  (sisätautien alue)


Potilasohjeet
 

 

Lääkinnällinen kuntoutus

Yksiköt ja poliklinikat

Apuvälinepalvelut

Kurssitoiminta (Sopeutumisvalmennus)