HOITOONPÄÄSY

 

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tietoa jatkotoimista. Mahdollinen ensimmäinen käyntisi meillä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tällä käynnillä sinulle tehdään hoitoa koskevat suunnitelmat. Tarvittava hoitotoimenpide aloitetaan tai toteutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoitopäätöksestä, joka tehdään tavallisimmin ensikäynnillä tai suoraan lähetteen perusteella. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista näet sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisen verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin:  THL: Hoitoon pääsyn seuranta

STM:n tietopaketti hoitoon pääsyn perusteista
 

Oikealla sivupalkissa ovat erikoisaloittaiset hoitopääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

 

Terveydenhuoltolain mukaiset hoitoonpääsyn enimmäisajat erikoissairaanhoidossa