LAPSET JA NUORET

 

Leikki- ja nuoristoiminta

Leikki- ja nuorisotoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja edellytysten mukainen toiminta, joka aktivoi lapset ja nuoret toimimaan, antaa heille positiivisia elämyksiä ja oppimiskokemuksia, mahdollistaa omien kokemusten läpikäymisen turvallisissa oloissa ja tukee ja edistää heidän hyvinvointiaan ja kuntoutumistaan.

Toiminta on kuntouttavaa, terapeuttista, opetuksellista ja kasvatuksellista. Sitä toteutetaan erilaisin luovan toiminnan keinoin, yksilö- tai pienryhmätoimintana, osastolla tai yksikön toimintatiloissa, Tipsulassa.

Toiminta on osa kokonaishoitoa, jota toteutetaan osastojen henkilökunnan kanssa moniammatillisena yhteistyönä.

Tulevaisuudessa lastentarhanopettajien ja askartelunohjaajien työpanosta keskitetään yksilölliseen, terapeuttiseen toimintaan, esim. lasten ja nuorten valmistaminen tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin sekä edellä mainittujen tilanteiden läpityöskentely.

 

Yhteystiedot:

Lastentarhanopettaja, puh. (08) 315 5320
Askartelunohjaaja, puh. (08)315 5131