KIRURGIA

 

Kuntoutusosasto 1

Kuntoutusosasto toteuttaa vaativaa erikoissairaanhoidon tasoista lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutusosastolle ohjaudutaan silloin, kun henkilöllä on vaativan, intensiivisen ja moniammatillisen erikoissairaanhoitotasoisen kuntoutuksen arvioinnin tai pitempikestoisen kuntoutuksen tarve. Tarve tulee pääsääntöisesti vaikean sairauden tai onnettomuuden akuuttihoidon jälkeen tai muun sairauden aiheuttaman komplisoituneen tilanteen vuoksi. Kuntoutujat siirtyvät kuntoutusosastolle joko suoraan OYS:n eri erikoisalojen osastoilta, terveyskeskuksista, kotoa tai muista kuntoutuksen yksiköistä.

Osasto toimii normaalina vuodeosastona tarjoten kuntoutusta kaikkina viikonpäivinä. Osaston toiminnan tavoitteena on oikea-aikainen varhainen kuntoutus, johon kuuluu kuntouttavien hoitotoimenpiteiden lisäksi neuvonta, kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arviointi ja selvittäminen. Kuntoutuksessa otetaan huomioon kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä sisältäen kuntouttavaa hoitotyötä, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutusosastolla hoitoajat vaihtelevat muutaman vuorokauden arviointikäynneistä useiden viikkojen pituisiin kuntoutusjaksoihin.

Yhteystiedot:

Osastonsihteeri (08) 315 4780
Osastonhoitaja Päivi Koskela (08) 315 8516
Vastuulääkäri apulaisylilääkäri Anne Saari 

Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Sisäänkäynti B1, 1. kerros
Postiosoite: OYS, Kuntoutusosasto, PL 21 90029 OYS