LAPSET JA NUORET

 

Osasto 55, vastasyntyneiden teho- ja hoitoyksikkö


Saapuminen osastolle 55: sisäänkäynti A5, 2. kerros.
Puhelin: 08-315 5164


Osaston vastuuhenkilöt: osastonylilääkäri Timo Saarela, osastohoitaja Ulla Heikkinen.


Osasto on 12 tehopaikkaa ja 10 osastohoitopaikkaa käsittävä sairaiden vastasyntyneiden ja keskosten hoitoyksikkö. Potilaat tulevat osastolle päivystyksenä joko synnytyssalista tai lapsivuodeosastolta sekä OYS:n erityisvastuualueen muista sairaaloista.


Tavallisimmat osastolle tulon syyt ovat keskosuus ja ennenaikaisuuteen liittyvät ongelmat, erilaiset hengitysvaikeudet, hapenpuutteesta johtuvat ongelmat, infektiot, aineenvaihduntasairaudet sekä rakennepoikkeavuudet. Hoitoajat osastolla vaihtelevat muutamasta päivästä kuukausiin.