LAPSET JA NUORET

 

Osasto 51

Sisäänkäynti A5, 2. kerros.

Puhelin (08) 315 5210

Vastuuhenkilöt: osastoylilääkäri Merja Möttönen, osas­tonhoitaja Anna-Maija Mertaniemi.

Osasto 51 on 0–18-vuotiaiden lasten ja nuorten sisätautiosasto, missä hoidetaan veri- ja syöpäsairauksia sairastavia lapsia ja nuoria koko Pohjois-Suomen alueelta.

Leukemia ja aivokasvaimet ovat yleisimmät syöpäsairaudet. Leukemiaa hoidetaan solunsalpaajilla 2,5 vuotta. Kiinteiden kasvainten hoidossa kirurgialla on keskeinen merkitys sytostaatti- ja mahdollisen sädehoidon lisäksi. Hoidon kesto vaihtelee diagnoosin mukaan 0,5 vuodesta 2 vuoteen ja edellyttää monen erikoisalan yhteistyötä. Keskimäärin 70 % kaikista syöpään sairastuneista lapsista paranee ja huolehdimme heidän jälkiseurannasta osaston yhteydessä toimivalla poliklinikalla.

Osastollamme hoidetaan hemofiliaa ja muita verisairauksia mm. anemiaa, trombosytopeniaa ja leukopeniaa sairastavia potilaita. Hemofiliaa sairastavien potilaiden ja heidän perheidensä opastaminen kotihoitoon on oleellisen tärkeää, koska hoidon tavoite on estää vuodot ja säilyttää liikuntakyky hyvänä. 

Syöpähoitoja voidaan tehostaa kantasolusiirtojen avulla. Kantasolut kerätään osastolla fereesilaitteella potilaan verenkierrosta ja säilytetään nestetypessä. Jättisolunsalpaajahoidon jälkeen kantasolut palautetaan potilaan verenkiertoon, mikä mahdollistaa luuytimen toipumisen. Kantasolusiirrolla voidaan parantaa joidenkin potilaiden ennustetta.

Lapsen tai nuoren vakava sairaus vaikuttaa koko perheeseen. Hoitojaksot osastolla voivat olla pitkiäkin. Osastolla pyritään perhekeskeiseen työskentelyyn. Toinen vanhemmista on mukana koko hoitojakson ajan. 

Osaston henkilökuntaan kuuluvat kolme erikoislääkäriä, sairaalalääkäri, osastonhoitaja, sairaan- ja lastenhoitajia, osastonsihteeri, sairaalahuoltajia, kuntoutusohjaaja, askartelunohjaaja, opettaja, sosiaalityöntekijä, psykologi ja sairaalateologi. 

Hematologinen poliklinikka

Sisäänkäynti A5:1, 2. kerros.

Hematologinen poliklinikka toimii osaston yhteydessä maanan­taista torstaihin.