LAPSET JA NUORET

 

Osasto 62

Osaston vastuuhenkilöt: osastonylilääkäri Matti Nuutinen, professori Matti Uhari, osastonhoitaja Johanna Näsänen.

Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka

Sisäänkäynti A5, 1. kerros

Puhelin (08) 315 5260

Päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan päivystyslähetteellä tulevat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret.

Ilman lähetettä tulevien lasten ja nuorten tulosyy on jokin seuraavista:

  • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, joilla on tajunnantason häiriö, jonka syy ei ole tiedossa, esim. tiedossa oleva kuumekouristaja voidaan hoitaa yhteispäivystyksessä.
  • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektioiset tai muuten selvästi sairaat lapset.
  • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus
  • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu.
  • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat.
  • Lapset, joilla on vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä.
  • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Lasten infektio-osasto 62/I

Sisäänkäynti A5, 1 kerros, heti oikealle

Puhelin (08) 315 5150

Osastolla hoidetaan tarttuvia tauteja sairastavia lapsia. Osastolle on tyypillistä potilaiden suuri vaihtuvuus ja lyhyet hoitoajat. Useimmat infektiotaudit kuten hengitystie- ja suolistoinfektiot esiintyvät epidemioina. Infektiopotilaat hoidetaan eristyshuo­neissa.

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi joudumme rajoittamaan lapsivierailijoiden (esim. sisarukset) tuloa infektio-osastolle.

Lasten sisätauti- ja tutkimusosasto 62/II

Sisäänkäynti A5, 1 kerros, käytävän päästä oikealle

Puhelin (08) 315 5256

Sisätauti- ja tutkimusosastolla on useiden erikoisalojen potilaita: diabeetikoita, kasvuhäiriöisiä lapsia, munuaissairaita, sydänsairaita, reumaa tai muita sidekudossairauksia sairastavia lapsia sekä psykososiaalisten tai psykiatristen ongelmien vuoksi hoidossa olevia lapsia.

Osastoilla 62/I ja 62/II  on yhteensä 15 hoitopaikkaa. Viikonloppuisin ja supistusaikoina hoitopaikkoja on 12.