LAPSET JA NUORET

 

Osasto 65

Vuodeosasto
Sisäänkäynti A6: L3, 1. kerros 
Puhelin (08) 315 5245 tai (08) 315 5068

Poliklinikka
Sisäänkäynti A4: S4, rinnekerros
Puhelin (08) 315 5130 tai (08) 315 5286

Vastuuhenkilöt: ylilääkäri Johanna Uusimaa, va. apulaisylilääkäri Päivi Olsen ja osastonhoitaja Mari Sipilä

Lastenneurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan 0-18 vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu neurologinen sairaus, neurologisen kehityksen viivettä tai tarkkaavaisuus/oppimisvaikeutta. Lastenneurologian yksikön tavoitteena on korkeatasoinen lasten/nuorten neurologisten sairauksien diagnostiikka, hoidon suunnittelu ja toteutus. Kuntoutussuunnitelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä. Tutkimus ja hoito voi koostua yhdestä tai useamman päivän hoitokokonaisuudesta.

Poliklinikalla tutkittavilla lapsilla/nuorilla on mm. epilepsia, päänsärkyoireita, CP-vamma, aistivamma, vaikea ADHD, autismi tai oppimisvaikeuksia.

Poliklinikalla käyvät potilaat ovat erikoissairaanhoidon avohoitopotilaita.

Vuodeosasto toimii ma-pe 10 sairaansijalla, viikonloppuisin ja supistusaikoina 5 sairaansijalla.

Osastolla hoidetaan akuutteja neurologisia sairauksia. Osastolla hoidettavilla lapsilla/nuorilla on mm. aivoperäisiä kohtauksia, lihassairauksia, meningomyeloseele (selkäydinkohju), erilaisia perinnöllisiä oireyhtymiä sekä traumanjälkeisiä neurologisia ongelmia.