OULASKANKAAN SAIRAALA

Hallinto- ja toimistopalvelut

Hallinto

Oulaskangas-Visala tulosalueen johtaja Asko Rantala puh. (08) 429 7502
Oulaskangas-Visala vs. tulosalueen ylihoitaja Ira Karvonen puh. (08) 429 7038
Vs. laatupäällikkö, sairaanhoitaja Maarit Silver puh. (08) 429 7510
Toimistosihteeri Tarja Erkkilä puh. (08) 429 7508
Toimistosihteeri Tiina Huuha puh. (08) 429 7039
Telefax hallinto (08) 429 7511

Suunnittelu- ja seurantaryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein.
Ryhmän kokoonpano:

tulosalueen johtaja Asko Rantala
vs. tulosalueen ylihoitaja Ira Karvonen
osastonylilääkäri Matti Pesonen, operatiivisen vastuualueen johtaja
osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka
osastonhoitaja Iris Korkiakoski
laatupäällikkö, sairaanhoitaja Päivi Saari
toimitusjohtaja Marko Penttilä (Kiinteistö Oy Medikomppania)
henkilökunnan edustaja Anita Koski (TEHY)
henkilökunnan edustaja Terttu Niemelä (JHL),
varalla Eeva-Liisa Niemi (JHL)
henkilökunnan edustaja Elisa Syrjälä (SUPER)

Suunnittelu- ja seurantaryhmän sihteerinä toimii toimistosihteeri Anja Jokinen.

 

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut hoitavat palkka- ja henkilöstöasioiden lisäksi sairaalan asuntola-asiat.

Toimistosihteeri Anja Jokinen puh. (08) 429 7505
Henkilöstösihteeri Leena Hiltunen puh. (08) 429 7506

 

Laskentapalvelut

Laskentapalveluissa hoidetaan kirjanpito ja raportointi, myynti- ja ostoreskontrat, sisäinen ja ulkoinen laskutus, potilaslaskutus sekä vapaakorttien myöntäminen.

Laskentapalveluiden yhteissähköposti: laskentapalvelut.oulaskangas@ppshp.fi

Laskentasihteeri Leena Tikkala puh. (08) 429 7830

 

Opetutuskoordinaattori

Opetuskoordinaattori ohjaa opiskelijoita käytännön harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Opetuskoordinaattori Päivi Kaski puh. 0400 613 441

 

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän toimisto sijaitsee sairaalan toisessa kerroksessa ruokasalin vieressä. Lisää sosiaalityöntekijän tehtävistä potilasoppaassa.

Sosiaalityöntekijä Sirpa Karstinen puh. (08) 429 7047

 

Potilasasiamies

Oulaskankaan sairaalan potilasasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Sirpa Karstinen.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

- neuvoa potilasta/omaista Potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- avustaa muistutuksen, kantelun ja valituksen tekemisessä
- tiedottaa potilaan oikeuksista
- toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiespuh. 040 350 4264 arkisin klo 8.00 - 15.00.
Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan puhelimitse.

 

Tietojenkäsittely-yksikkö

Järjestelmäasiantuntija Taru Ryyti puh. (08) 429 7048
Atk-suunnittelija Marjo Kittilä puh. (08) 429 7049

 

Ilmo

Ilmoittautumispisteessä toimii avainten luovutus ja vierashuoneiden vuokraus, puh (08) 429 7519.

 

Arkistot

Potilaskertomusarkisto puh. 08 429 7688
Telefax 08 429 7782
Hallinnon arkisto puh. (08) 429 7505
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö