RADIOLOGIA

Koulutus

Kuvantamisen toimialueen säteilytyöntekijöille annetaan ST 1.7 ohjeen mukaisesti säteilynkäytön koulutusta. Kaikki koulutukset kirjataan koulutuskorttiin, josta myös toteutuneita koulutuksia seurataan.

PPSHP:n koulutuspalvelut järjestää kuvantamisen toimialueen kanssa yhteistyössä  neljä kertaa vuodessa koulutusiltapäivän, jossa pääsääntöisesti aiheina ovat ST 1.7 ohjeen kohdassa 5.1 ilmoitetut asiat. Lisäksi kuvantamisen toimialueella ja röntgenosastoilla järjestetään henkilöstölle säteilykoulutusta.

 

Lääkärikoulutus

Kuvantamisen toimialue antaa opetusta lääketieteen opiskelijoille C 5/6- ja C 11-kurssien aikana (Radiologia I: 2 ov, 3 op; Radiologia II: 2 ov, 3 op ). Tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat radiologisten tutkimusten yleisiin perusteisiin sekä antaa perustiedot natiiviröntgendiagnostiikasta ja vatsan elinten ultraäänidiagnostiikasta. Muiden radiologisten tutkimusten osalta edellytetään perustiedot tutkimusmenetelmistä.

Klinikkaamme otetaan mielellään lääketieteen opiskelijoita tekemään syventäviä opintoja. Useina vuosina radiologian klinikassa on vieraillut myös ulkomaisia lääketieteen opiskelijoita perehtymässä radiologiaan. Perusopetuksen sisällöstä löytyy tarkempia tietoja osoitteesta http://www.medicine.oulu.fi/peruskoulutus/

Kuvantamisen toimialueella koulutetaan myös radiologian erikoislääkäreitä sekä lastenradiologeja, neuroradiologeja ja tuki- ja liikuntaelinradiologeja. Klinikassa on seitsemän pysyvää sairaalalääkärin koulutusvirkaa.

Erikoistuvan lääkärin koulutus työpisteissä muodostuu työskentelystä erikoislääkärin ohjauksessa. Pääsääntöisesti erikoistuvat lääkärit vaihtavat työpistettä kuukausittain. Kussakin koulutuspisteessä järjestetään perehdytys- / tenttitilaisuus aina uuteen työpisteeseen siirryttäessä. Puolivuosittain julkaistaan tiedot opetusmeetingeistä ja osastojen kliinisistä meetingeistä. Klinikan viikoittaisissa meetingeissä erikoistuvat lääkärit pitävät vuorollaan esitelmiä. Uudet lääkärit tutustuvat myös klinikan perehdytysoppaaseen. Tarkempia tietoja koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä sekä kirjallisuudesta löytyy osoitteesta http://www.medicine.oulu.fi/jatkokoulutus/

 

Röntgenhoitajakoulutus

Kuvantamisen toimialueella annetaan ammattitaitoa edistävää opetusta ja ohjausta 4.-7. lukukauden röntgenhoitajaopiskelijoille. Koulutuksen tarkoituksena on ohjata opiskelijoita soveltamaan teoriaopintoja käytännön työtehtäviin. Ennen OYS:n harjoittelujaksoja röntgenhoitajaopiskelijat ovat yleensä olleet ohjatussa harjoittelussa terveyskeskuksissa ja aluesairaaloissa. RadioKuvantamisen toimialueella opiskelijoita perehdytetään sekä yleis- että erikoistutkimusten (mm. CT ,MRI, angiot, interventiot) tekemiseen.

Käytännön harjoittelupaikkoja on kuusi (keskusröntgen, magneettiosasto, päivystysröntgen, lasten röntgen, hammas- ja suusairauksien röntgen ja isotooppiosasto). Harjoittelupaikoissa edellytetään, että opiskelijoilla on jo ohjattuun harjoitteluun tullessaan alustavat tavoitteet mukanaan. Tavoitteita voidaan tarkentaa käytännön harjoittelujakson ensimmäisten päivien aikana. Jokaisella röntgenosastolla on oma opiskelijaohjaaja, joka koordinoi ja vastaa ohjauksen kokonaisuudesta yhdessä osastonhoitajan kanssa.

Työelämä tarvitsee koko ajan osaavaa ja asiantuntevaa henkilökuntaa. Kuvantamisen toimialue on mielellään mukana ammattitaitoisen henkilökunnan kouluttamisessa.

Linkit

ECR (European Congress of Radiology)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Oulun yliopisto
RUV-päivät
Sädeturvapäivät
Radiologiayhdistys
Ppshp:n koulutussivut
RSNA (Radiological Sosiety of North America)