SISÄTAUDIT

Osasto 42 (infektiosairaudet)

Osasto 42 on vuodeosasto, jonka erityisalana on erilaisia infektioita sairastavien ja tarvittaessa vaativaa eristystä tarvitsevien potilaiden hoito. Osastolla hoidetaan myös maha- ja suolikanavan sairauksia sairastavia potilaita. Osastolla on kaksi alipaineistettua eristyshuonetta vaativaa eritystä varten sekä muita eristyshuoneita, joissa potilaat ovat ilma-, kosketus-, pisara- ja veriseristyksessä.

Infektiopotilaat tulevat sairaalaan yleisemmin päivystyksenä, ja potilaan joutuminen suoraan eristykseen voi olla potilaalle joskus yllättävä ja haasteellinen kokemus. Eristyshuoneessa oloaika voi kestää kauan, joka vaatii kärsivällisyyttä ja asianmukaisia toimintatapoja. Potilaita ja läheisiä kannustetaan olemaan aktiivisia, osallistumaan hoitoon ja kertomaan oma näkemys asioista, mikä auttaa myös yksilöllisen jatkohoidon suunnittelua.

Osasto 42, sisätautien infektiopoliklinikka sekä sairaalan infektioiden torjuntayksikkö muodostavat vahvan infektiosairauksien osaamisalueen, joka toimii alueellisesti infektiota ehkäisevässä työssä, terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksissa ja muussa kehittämistyössä asiantuntijana. Opiskelijoille osasto 42 on monipuolinen oppimisympäristö, jonka toiminnassa korostuvat infektiopotilaiden erilaiset hoitokäytännöt sekä potilaan ohjaus vaativissa eristys- ja muissa infektioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Yhteystiedot ja osoitteet

Osasto 42
Puhelin (08) 315 4642

Osastonsihteeri
Puhelin (08) 315 3571

Osaston esimies
Osastonylilääkäri Heikki Kauma, puhelin (08) 315 4022

Vs. Osastonhoitaja
Tarja Ollikainen, puhelin 040 5046281

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Käyntiosoite: Kajaanintie 50, Sisäänkäynti B2, R-kerros
Postiosoite: Medisiininen tulosalue, Osasto 42, PL 20, 90029 OYS

Potilasasioita emme hoida sähköpostin välityksellä. Jos teilla on hoitosuhde tai teistä on laitettu lähete OYS:aan, ottakaa yhteyttä yllä oleviin palvelunumeroihin, Päivystystilanteessa hakeutukaa päivystykseen virka-aikana omaan terveyskeskukseen tai muulloin oman kuntanne päivystykseen. Lisätietoa; OYS:n päivystys