TERVEYDEN EDISTÄMINEN

 

Potilaat

 

Terveyden edistämisen tarkoituksena on parantaa terveyttä ja toimintakykyä, ennaltaehkäistä sairauksia ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Terveyden edistämisen potilasohjeet on jaottelu elinkaaren mukaan. 

 

Lapset ja lapsiperheet                  

Nuoret

Työikäiset

Ikäihmiset

 


 

Leikkaukseen menossa?
Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta, 
Juha Mäntymaa, Eroontupakasta.fi


Elämäntapatestejä

Kansalaisen terveyskirjasto

Ihimiset.fi - Vertaistoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

Palaute PTH-yksikölle